Inventarisatie gevolgen COVID-19


We onderzoeken de gevolgen van COVID-19 voor het verenigingsleven.

Het is alweer zo’n 5 maanden geleden dat COVID-19 in ons land een flinke impact begon te krijgen op het dagelijks leven. Dat gold ook voor activiteiten van het verenigingsleven in de gemeente Voorst. Veel van deze organisaties starten nu weer op. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe zij ervoor staan.

Afgelopen week hebben veel organisaties al een e-mail gehad. Daarin stond een link naar een korte online vragenlijst. Verenigingen of stichtingen die geen e-mail hebben gehad kunnen de vragenlijst bereiken via de link www.bit.ly/coronavragenlijstvoorst. Invullen kost hoogstens 10 minuten en kan tot uiterlijk 31 augustus.

Vervolg

Met deze vragenlijst brengen we de behoefte in kaart. Is er behoefte aan ondersteuning vanuit de gemeente? Als dit zo blijkt te zijn, dan gaan we dit najaar onderzoeken of er mogelijkheden zijn om vanuit de gemeente hierin wat te kunnen betekenen. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven (tel. 06-50438652, e-mail c.frencken@voorst.nl) of Ingrid de Croon, adviseur Sport en bewegen (tel. 06-11482093, e-mail i.decroon@voorst.nl).