Inwoners brongebied Grote Wetering planten streekeigen bomen en struiken voor landschap, biodiversiteit en klimaat


Grondeigenaren in het brongebied van de Grote Wetering hebben 400 bomen en meer dan 12.300 struiken geplant. Ze hebben op eigen terrein struweelhagen, hoogstam-boomgaarden, boomgroepen en houtsingels aangelegd. Veertig inwoners deden mee aan het beplantingsproject Landschapsimpuls brongebied Grote Wetering van de gemeenten Voorst en Apeldoorn in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Hiermee versterken deelnemers het landschap en de biodiversiteit van dit bijzondere gebied en dragen ze bij aan een beter klimaat. Vrijdag 1 december om 13.00 uur vond de uitdeeldag plaats bij Kampeerhoeve Bussloo, Grotenhuisweg 50 in Wilp. Wethouders Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn en Bert Visser van de gemeente Voorst trapten de uitdeeldag af en plantten een boom.

Wethouders Danny Huizer van gemeente Apeldoorn en Bert Visser van gemeente Voorst planten boom

Brongebied de Grote Wetering is een afwisselend landschap met weteringen, fraaie landgoederen en natuurparels. Grondeigenaren hebben groene landschapselementen aangeplant, die thuishoren in dit gebied zoals struweelhagen, bosjes, hoogstam-boomgaarden en houtsingels. Boeren hebben bijvoorbeeld groepjes bomen in hun weilanden geplant die in de zomer schaduw aan paarden en vee geven. Ook was er belangstelling om poelen aan te leggen. Een landgoedeigenaar heeft een laan met paardenkastanjes aangeplant en wil houtsingels herstellen. Door het versterken van de ‘groenblauwe dooradering’ in het gebied dragen ze bij aan de biodiversiteit en het karakteristieke landschap. Bovendien dragen deze maatregelen bij aan een beter klimaat en het vasthouden van water tijdens droogte.

Deelnemers Jordy Brinkman en Anouk Berends uit Apeldoorn hebben op het weiland rondom hun huis een meidoornhaag, een houtsingel en knotwilgen geplant: “We wonen in een natuurlijke omgeving en vinden het belangrijk om het te vergoenen. Het is een mooi initiatief dat je hierbij wordt geholpen en dat je een bijdrage kunt leveren aan de biodiversiteit.”

Streekeigen bomen en struiken

In totaal zijn er drie uitdeeldagen van het beplantingsproject. Vrijdag 1 december was de eerste uitdeeldag. Veertig grondeigenaren uit het eerste deelgebied hebben zich aangemeld. Een adviseur van SLG heeft het terrein van elke deelnemer bezocht en een inrichtingsplan gemaakt met een beplantingslijst van streekeigen soorten die thuishoren in dit gebied. De eigen bijdrage voor de beplanting is beperkt dankzij een subsidie. Vrijdag haalden de eerste 22 deelnemers hun beplanting op. Zij hebben in totaal dit jaar 5600 stuks bosplantsoen geplant zoals zwarte els, veldesdoorn, meidoorn en hondsroos en ruim honderd bomen waaronder fruitbomen en laanbomen en solitaire bomen zoals zachte berk, winterlinde en zomereik. In 2024 ontvangen de overige 18 deelnemers hun bomen en struiken.

Aanmelden vervolg

Landschapsimpuls Brongebied Grote Wetering is een meerjarig project en wordt na de uitdeeldag vervolgd. Op 14 februari 2024 vindt een startavond plaats voor het noordelijke deelgebied. Alle inwonenden ontvangen in januari de uitnodiging. De tweede uitdeeldag vindt eind 2024 plaats. In 2025 komt het derde deelgebied aan bod. Heb je ook belangstelling voor het aanleggen van groene of blauwe landschapselementen? Kijk voor meer informatie over het project en aanmelden voor de tweede bijeenkomst op de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/landschapsimpuls-brongebied-grote-wetering.

Dit project is een regiodeal Veluwe project en wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Apeldoorn en gemeente Voorst.