Jeugdlintje voor Daan Mus, Loes Arends en Mees Hurenkamp.


Op zaterdag 19 november kregen drie kandidaten een Jeugdlintje uitgereikt uit handen van burgemeester Paula Jorritsma-Verkade tijdens een feestelijke ceremonie in het gemeentehuis.

Elk jaar reikt de gemeente Voorst het jeugdlintje uit rond de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, op 20 november. Omdat 20 november dit jaar op een zondag valt, zijn onze Voorster helden gehuldigd op zaterdag 19 november 2022. Het Voorster jeugdlintje bestaat uit een medaille en een speciaal ontworpen sieraad.

Deskundige jury

Kandidaten die voor een jeugdlintje in aanmerking komen, voldoen aan een aantal voorwaarden.. Zij hebben zich buitengewoon en langdurig ingezet voor een ander binnen de gemeente óf hebben een bijzondere prestatie geleverd of een initiatief genomen. Verder worden er eisen gesteld aan leeftijd en wonen de kandidaten natuurlijk in de gemeente Voorst. Een deskundige jury boog zich over de inzendingen. De jury bestaat dit jaar uit burgemeester Paula Jorritsma-Verkade, kinderboekenschrijfster Christine Algera, buurtsportcoach Rince Procee, kindercoach Monique Aalpoel en één van de winnaars van het jeugdlintje van vorig jaar; Meike van den Elsen.

Drie winnaars

Dit jaar is het jeugdlintje aan drie kandidaten uitgereikt: Daan Mus (12 jaar), Loes Arends (18 jaar) en Mees Hurenkamp (15 jaar).

Daan Mus

De Twellose Daan Mus ontvangt het jeugdlintje omdat hij in juni een bijzondere prestatie heeft verricht. Daan zit vanwege een spierziekte in een rolstoel, maar heeft met behulp van een zogeheten racerunner een afstand van 8,5 kilometer vanaf zijn school in Apeldoorn naar zijn huis in Twello afgelegd. De racerunner is een driewielig loopframe, waarmee hij zich kan voortbewegen. Samen met zijn gezinsleden, klasgenoten, juffen, een aantal moeders die meeliepen, begon Daan die dag aan zijn ‘marathon’. Hij werd die dag begeleid door zijn fysiotherapeut, die onder de indruk was van zijn prestatie. Voorafgaand aan de ‘marathon’ heeft Daan veel getraind met de racerunner om toch nog wat kracht te houden in zijn spieren. Daan zelf was erg tevreden, blij en trots dat hij de afstand afgelegd heeft. Daan is kind-ambassadeur van de Stichting Spieren voor Spieren. De opbrengst van zijn prestatie, ruim € 8.000 is bestemd voor deze stichting.

De jury zegt: ‘wat een doorzettingsvermogen met een mooi resultaat. Door deze actie heeft hij veel aandacht gegenereerd en geld opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. Ook door hoe hij met zijn omstandigheden omgaat is hij een voorbeeldfunctie voor velen! Hij kijkt naar wat er wel mogelijk is en zo in het leven staan, is zo belangrijk.’

Loes Arends

Loes Arends uit Twello is een zeer actieve vrijwilliger binnen de afdeling handbal Voorwaarts. Al bijna vijf jaar verzorgt Loes trainingen aan diverse jeugdteams. Momenteel is ze trainer van de D meiden. Ze verzorgt twee keer per week een training en coacht haar team in het weekend en is ze ook nog eens zeer actief als jeugdscheidsrechter.

Tijdens de wedstrijden die ze fluit, staat ze boven de teams en sluit ze zich af voor alle feed-back vanaf de tribune. Voor iemand van haar leeftijd is dat zeer knap. Mocht iemand een keer niet kunnen fluiten, coachen of training geven, dan is zij altijd bereid om in te vallen. Het mooie aan haar is dat ze altijd positief gemutst is en zeer vriendelijk naar de kinderen. Loes houdt van een dolletje maar laat ook duidelijk zien wie de trainer is en heeft de kinderen van haar teams goed onder de duim. Kinderen trainen graag onder haar. Zij is als een vrijwilliger echt een voorbeeld voor haar leeftijdsgenoten. Daarnaast is ze druk met school, stagelopen en traint ze zelf ook nog twee keer per week en handbalt ze in dames 4. Ze bruist van de energie en staat positief in het leven. De 18 jarige Loes is van grote betekenis voor de jeugd van handbal Voorwaarts .

De jury zegt: ‘dit vrijwilligerswerk is belangrijk voor een sportvereniging en voor kinderen. Loes vervult echt een voorbeeldfunctie! Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in de gemeente en Loes werkt daar belangeloos aan mee.’

Mees Hurenkamp

Mees Hurenkamp uit Terwolde werkt als vrijwilliger mee op het landgoed ’t Hartelaer in Twello aan de instandhouding van het landschap en de natuurwaarden van het landgoed. Hij volgt een agrarische opleiding. In zijn vrije tijd is hij altijd te vinden op het landgoed ’t Hartelaer en helpt hij onder andere mee om maaiwerkzaamheden te verrichten en op vrijwilligersdagen om wilgen te knotten en heggen te knippen.

Afgelopen voorjaar heeft hij meegeholpen met het aanplanten van hoogstam-fruitbomen en meidoornstruiken rond de boerderij De Schokkenkamp. Ook helpt hij mee om nestkastjes op te hangen, zodat de op het landgoed aanwezige vogels extra broedgelegenheid krijgen. ‘Zijn inzet toont zijn betrokkenheid’ zegt de directie van het landgoed ‘Hartelaer’. Mede dankzij de vrijwillige inzet van Mees houdt het landgoed haar natuur- en landschapswaarden in stand en kunnen er extra werkzaamheden verricht worden om het landgoed te versterken.

De jury zegt: ‘wij juichen het vrijwilligerswerk van Mees van harte toe en hopen dat meer jongeren met deze onderwerpen aan de slag gaan, want zij zijn de toekomst en meer aandacht voor natuur- en landschap is in deze tijd wel hard nodig.’

Voorster Jeugdlintjes 2023

Nu de uitreiking van dit jaar bijna achter de rug is, kijken we alvast voorzichtig vooruit naar de uitreiking van volgend jaar. Kandidaten kunnen namelijk het hele jaar door genomineerd worden via voorst.nl/jeugdlintje. Na 1 oktober 2023 komt de jury bij elkaar om de aanvragen te beoordelen.