Kansenkaart Voorst: wat doen we nu en de komende tijd?


In 2022 maakten wij als gemeente Voorst samen met de inwoners uit dorp Voorst een Kansenkaart Voorst. Hierin vertellen we bijvoorbeeld ook over de historie en speciale kenmerken van de bebouwing in het dorp. We beschrijven onder andere de waarden van het unieke landschap én de kwaliteiten en kansen van dorp Voorst voor het (ver)bouwen van woningen. Dat betreft óók meer flexibiliteit en kansen voor particulieren. In de kansenkaart voorzien wij de komende jaren in plekken voor de woningbouwbehoefte. Ook benoemen we een aantal inbreidingslocaties in het dorp, waar we overigens intussen mee aan de slag zijn óf gaan in de (nabije) toekomst.

Wethouder Bert Visser

Kansen en kwaliteiten

Voorst is een mooi dorp met een eigen identiteit. De unieke ligging in het landschap en de rijke cultuurhistorie zijn grote kwaliteiten. Dat koesteren de inwoners en de gemeente koestert dat natuurlijk ook! De bestaande situatie, dus zoals het dorp nu is, is daarom uitgangspunt. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, moeten daarop aansluiten. En, als een plan bijvoorbeeld niet past binnen het nu geldende bestemmingsplan, dan geeft de kansenkaart richting en inspiratie aan wat er wél mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld het omvormen van voormalige winkelpanden naar woningen en zoals de ontwikkeling van het Winkler Prins-terrein.

Maatwerklocaties

In de kansenkaart staat een aantal maatwerklocaties met ideeën voor herontwikkeling. Denk daarbij aan de Schoolstraat 1: deze supermarkt is gesloten en er is inmiddels een particulier initiatief ingediend om hier woningen te realiseren.

Winkler Prins-terrein

Daarnaast is het Winkler Prins-terrein als maatwerklocatie aangewezen voor woningbouw. In ons gemeentelijke woonbeleid zetten we sowieso actief in op het voorzien in de behoefte aan sociale en betaalbare woningbouw. Op dit terrein in dorp Voorst willen we die speciale behoefte realiseren in samenwerking met IJsseldal Wonen. De eerste plannen hiervoor zijn al met de buurt besproken.

Intentieovereenkomst

Op maandag 5 juni ondertekenen wethouder Bert Visser en IJsseldal Wonen een zogeheten intentieovereenkomst. Via deze overeenkomst maken we afspraken over hoe we de woningbouw op het Winkler Prins-terrein in dorp Voorst realiseren. Het college van B&W nam hierover al een principebesluit tijdens hun collegevergadering van dinsdag 2 mei jongstleden. Ook maken wij via die intentieovereenkomst afspraken met IJsseldal Wonen over de manier van samenwerking binnen dit nieuwbouwproject.

Voortgang

Bent u nu nieuwsgierig geworden naar de uitgebreide kansenkaart en de woningbouwlocatie Winkler Prins? En vraagt u zich af waar we nog meer mee bezig gaan in dorp Voorst? Kijk dan op https://www.voorst.nl/wonen-bouw-verbouw/bouw/gebiedsontwikkeling/kansenkaart-verbouw-woningen-in-het-dorp-voorst. We houden u daar op de hoogte van de ontwikkelingen.

#samenverder #kansenkaartVoorst #woningbouw