Kent u iemand die een lintje verdient?


Lintje (Koninklijke onderscheiding)

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot…. Als deze zin wordt uitgesproken ontvangt iemand een lintje, oftewel: een Koninklijke onderscheiding. Iemand die zich al gedurende vele jaren inzet voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Een Koninklijke onderscheiding kan op twee momenten worden verleend: tijdens de Lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag en bij tussentijdse gelegenheid.

Algemene gelegenheid ‘Lintjesregen’

Stuur uw aanvraag voor 1 juli 2024 naar de burgemeester om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding bij algemene gelegenheid, ook wel bekend als de 'Lintjesregen'.

Bijzondere gelegenheid

Wilt u dat de Koninklijke onderscheiding bij een tussentijdse gelegenheid uitgereikt wordt? Dan moet het tijdstip van die gelegenheid direct in relatie staan met de maatschappelijke verdiensten, bijvoorbeeld bij het afscheid van de vrijwilliger of een jubileum. Stuur uw aanvraag voor een tussentijdse gelegenheid minimaal 5 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum naar de burgemeester.

Meer informatie

Via de landelijke site lintjes.nl/voordragen kunt u het verzoek bij de gemeente Voorst indienen om iemand voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. Hier vindt u ook meer informatie over onderscheidingen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de haalbaarheid van uw voorstel? Neem dan contact op met de gemeente Voorst, Monique Rogier: m.rogier@voorst.nl of 0571-27 92 53.