Koninklijke Onderscheiding voor Dini Velderman-Wijngaards


Op zaterdag 14 januari reikte locoburgemeester Peter Wormskamp een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Dini Velderman-Wijngaards uit de gemeente Voorst. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats bij de Lindeboom in Schalkhaar tijdens haar afscheid als bestuurslid van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (voorheen de Patiëntenvereniging voor stembandlozen, de NSvG). Dini heeft zich meer dan 20 jaren vrijwillig ingezet voor de Patiëntenvereniging.

 

onderscheiding

Belangeloze inzet

Vanaf het jaar 2000 is zij actief betrokken bij de Patiëntenvereniging. Met nimmer aflatend enthousiasme en energie heeft zij zich als secretaris en later als voorzitter ingezet voor de vereniging, voor het district Deventer in het bijzonder. Zij stond paraat bij bestuurstaken en bij het organiseren van lotgenotencontacten tussen mensen die geraakt waren door hoofd-halskanker. Door haar jarenlange inzet hebben veel gelaryngectomeerden, hun partners en familie, steun gevonden in het lotgenotencontact.

Tot op de dag van vandaag heeft zij zich altijd belangeloos ingezet voor de Patiëntenvereniging. Vanaf 2023 legt zij haar langjarige taken voor de patiëntenvereniging neer. Zij heeft zich met haar loyaliteit, humor, enthousiasme en altijd luisterend oor voor lotgenoten op een bijzondere wijze ingezet voor de medemens.

Actieve rol in Wilp

In de jaren ’70-’80 heeft Dini zich ook vrijwillig ingezet. Zij was toen erg actief voor de basisschool de Hagewinde in Wilp. Zij heeft een belangrijke en waardevolle rol gespeeld, zowel voor de schoolgaande jeugd in Wilp, als in haar rol als secretaris van de oudercommissie.

Daarnaast heeft zij zich in die periode ook enkele jaren vrijwillig ingezet voor de muziekvereniging Crescendo uit Wilp. Haar bijdrage aan de activiteiten voor Crescendo was in die periode belangrijk en droeg bij aan de binding binnen het dorp Wilp en het bestaansrecht van de vereniging en zorgde daarmee voor het levensplezier van de muzikanten en de toehoorders in het dorp.

Mevrouw Velderman-Wijngaards kan worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.