Koninklijke onderscheiding voor Gert Jan Jansen


Gert Jan Jansen (69 jaar) uit Twello ontving zaterdag 3 juli 2021 uit handen van burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats op zijn huisadres.

lintje dhr jansen

In 1983 richtte de heer Jansen de Stichting Xotus op waarvan hij bijna 20 jaar directeur is geweest. Xotus was een re-integratieproject om migrantenjongeren te begeleiden naar zelfstandigheid en werk in de samenleving. Met zijn achtergrond als tropisch plantkundige leerde hij deze jongeren het telen van exotische groenten en planten. Op deze wijze vonden meer dan 200 jongeren een baan. Voor de ontwikkeling van Xotus ontving de heer Jansen de emancipatieprijs van het ministerie van LNV.

Twintig jaar later (in 2003) richtte de heer Jansen de Stichting Climaxplant op. De basis van de Stichting Climaxplant was het kweken van gewassen onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden met doordachte teeltsystemen en zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Stichting Climaxplant werd in 2004 gerealiseerd met Hof van Twello. Op de unieke ecologische bezoekboerderij, streekwinkel, tuinafdeling, horeca-kas en blotevoetenpad, werden groenten en fruit geteeld, waaronder vergeten en exotische soorten en eetbare wilde planten. De heer Jansen gaf Hof van Twello vorm tot een centrum voor de lokale economie, waarin ook de streekleveranciers extra afzet hadden. Met het blotevoetenpad werd op speelse wijze natuureducatie met ontspanning aan gezinnen geboden. Zo heeft Hof van Twello het Goed Voedselbeleid ontwikkelt, een integrale visie op gezonde voeding met inachtneming van people, planet, profit.
Ook opzetten van een meente was een bijzonder project dat gerealiseerd is door de heer Jansen, evenals het principe van crowdfunding.

De heer Jansen zocht als visionair altijd de samenwerking. Hij vatte zijn werkzaamheden binnen Hof van Twello zeer ruim op en zag het ook als zijn taak in samenwerking met anderen een breder draagvlak voor zijn ideeën te creëren.

Hij is actief geweest bij platform recreatie en toerisme van de gemeente Voorst, bij Toer de Boer op, Transition Town Deventer, hij was de aanjager van Lekker Lokaal, en heeft hij het initiatief genomen voor het label "lJsselvalleiproducten", waarbij meerdere producenten uit de lJsselvallei zich aansloten. Ook heeft hij enkele jaren op Hof van Twello het preuvement georganiseerd.

De heer Jansen werd meerdere keren voor een prijs genomineerd, te weten een nominatie voor Omdenker van het jaar in Deventer, een nominatie voor Beste Circulaire Werklocatie van Nederland en nog een nominatie voor ABN AMRO Circular Economy Awards.

Ook heeft hij vele opiniërende artikelen en aantal boeken geschreven, waaronder het boek "Kleinschaligheid als alternatief".

Gert Jan Jansen kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.