Koninklijke onderscheiding voor Louis Maathuis


Op maandag 19 februari werd de heer Louis Maathuis uit Twello Koninklijk onderscheiden door burgemeester Jan Willem Wiggers. De feestelijke uitreiking vond plaats na afloop van de jaarvergadering van Cadenza Twello.

Louis Maathuis (midden) met zijn onderscheiding, met naast hem zijn vrouw (rechts) en burgemeester Jan Willem Wiggers (links)

De heer Louis Maathuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet op het terrein van muziek, religieus leven en jeugdwelzijn.

De heer Louis Maathuis is vanaf 1995 vrijwillig actief bij de voormalige muziekvereniging St. Cecilia in Twello. Hij werd lid van de slagwerkgroep en vrij snel daarna vervulde hij enkele jaren de functie van  bestuurslid. Ruim 20 jaar is Louis kartrekker geweest van de concertcommissie. Voor de jaarlijkse rommelmarkt was hij vol enthousiasme ook vrijwillig actief.

Sinds 2012 is de heer Maathuis beheerder van de Molenschuur, het gebouw van de muziekvereniging. De muziekverenigingen Soli Deo Gloria en St. Cecilia fuseerden op 1 juli 2013, waarbij beide verenigingen samen verder zijn gegaan onder de naam muziekvereniging Cadenza Twello. Decorandus is erg betrokken bij de muziekvereniging en steekt hier dan ook veel tijd en energie in. Hij is de drijvende en stuwende kracht van de beheercommissie. Ook verzorgt hij de financiële administratie, het sleutelbeheer en draait hij bardiensten.

De heer Maathuis is ook zeer actief betrokken bij de R.K. geloofsgemeenschap Sint Franciscus Parochie Twello. Hij levert een belangrijke bijdrage aan tal van activiteiten. 30 jaar geleden was hij mede oprichter en organisator van de vernieuwde opzet van de kerststal, een groot jaarlijks project dat vele bezoekers trekt.

Hij is tien jaar koster en al meer dan twintig jaar collectant tijdens vieringen. Daarnaast is hij sinds enkele jaren acoliet bij speciale vieringen zoals uitvaarten. Hij verzorgt klussen op het gebied van reparatie van apparatuur in de kerk én hij is al vele jaren een trouwe bezorger van het kerkblad.

Daarnaast is de heer Maathuis als vrijwilliger tien jaar van grote waarde geweest binnen de Titus Brandsma geloofsgemeenschap in Colmschate, gemeente Deventer. Hij maakte van 1987 enkele jaren binnen deze Parochie deel uit van het Liturgisch beraad. Vanuit de Parochie was Louis Maathuis in 1982 mede oprichter van de scoutinggroep Titus Brandsma. Ook werd hij meteen bestuurslid binnen de scouting, een plek waar vele kinderen en jongeren met veel plezier vriendschappen hebben gesloten en zich ontwikkeld hebben tot zelfbewuste deelnemers in de maatschappij. De heer Maathuis was een stuwende kracht binnen de eerste leidingteams.

Vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de muziekvereniging, Sint Franciscus Parochie, de Titus Brandsma geloofsgemeenschap en de scouting kan de heer Maathuis worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".