Koninklijke onderscheiding voor Martin Snellink


Op zaterdag 1 juli wordt de heer Snellink uit Twello Koninklijk onderscheiden door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens het 10 jarig jubileumfeest van Cadenza Twello.

Martin Snellink met zijn partner en de burgemeester

De heer Martin Snellink wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de muziekvereniging en diverse andere organisaties.

Martin Snellink is al 37 jaar actief betrokken bij de muziekvereniging in Twello waarvan hij acht jaar penningmeester en acht jaar voorzitter is geweest. Naast de bestuursfuncties had hij veelal zitting in diverse commissies waar hij het voortouw nam, zoals in de concertcommissie, de oliebollencommissie, de VoorsterMuziekFederatie en de oprichting van diverse jeugdgroepen binnen de vereniging.

Hij is initiatiefnemer geweest voor de fusie tussen muziekvereniging Soli Deo Gloria en muziekvereniging St. Cecilia. Dit heeft geleid tot een fusering op 1 juli 2013, een intensief traject. Beide verenigingen zijn samen verder gegaan onder de naam Cadenza Twello.

Ook heeft hij zich ingezet voor verdere ontwikkeling van Cadenza Twello. Zo was hij als kartrekker betrokken bij een muziekfestival in Duitsland en zorgde hij ervoor dat de onderlinge samenhang binnen Cadenza Twello versterkt werd.

Als actief lid van de concertcommissie heeft hij ertoe bijgedragen dat Cadenza Twello innovatief concerten geeft die zowel jong als oud op een prettige manier kennis laten maken met muziek. Ook was hij onder andere verantwoordelijk voor het 75 jaar bevrijdingsconcert.

Inmiddels is de heer Snellink al ruim 10 jaren secretaris binnen het bestuur van Cadenza Twello. Hij is een onmisbare schakel. Bij diverse activiteiten in de gemeente Voorst is hij aanwezig. Ook had hij een zeer actieve rol in de voorbereiding van de huldiging van het slagwerkensemble van Cadenza. Vorig jaar werden zij wereldkampioen tijdens het wereld muziek concours in Kerkrade.

Ook is hij een korte periode lid geweest van de Cliƫntenraad van de zorginstelling Trimenzo, later Sensire. Dankzij de capaciteit en de zakelijke inbreng van de heer Snellink is de uiteindelijke overname door de zorginstelling Sensire tot een goed einde gebracht.

Daarvoor is hij acht jaren penningmeester geweest van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Twello. Als diaken was hij aanwezig bij kerkdiensten en vieringen van het Heilig Avondmaal.

En in de jaren '90 was hij enkele jaren penningmeester voor scouting de Gelre groep. Ook heeft hij zich in die periode bijzonder ingezet voor de financiƫle kant van acties en fondsenwerving dat leidde tot verbouwing en verduurzaming van het clubhuis in Twello.

Vanwege zijn langdurige en waardevolle vrijwillige inzet voor de muziekvereniging en diverse andere organisaties kan de heer Snellink worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".