Koninklijke onderscheiding voor Tonny Aalbers


Op woensdag 21 september werd mevrouw Tonny Aalbers uit Twello koninklijk onderscheiden door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade. De uitreiking vond plaats op de Wereld Alzheimer Dag.

 

Mevrouw Tonny Aalbers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zij heeft zich vele jaren vrijwillig ingezet voor Alzheimer patiënten.

In 2002 begon zij nieuw leven in te blazen in regionale Alzheimer Oost-Veluwe en initieerde het Netwerk Dementie Oost-Veluwe. Decoranda was lid van het dagelijks bestuur van dit netwerk, fungeerde als voorzitter van het regioteam en vertegenwoordiger in het stakeholdersoverleg. Ook gaf zij vorm aan het casemanagement dementie, een opdracht binnen het Landelijk Dementie Programma.

Enkele jaren geleden initieerde mevrouw Aalbers gespreksgroepen, vervolggroepen en familiegroepen omtrent dementie te Voorst. Zij organiseert nog steeds bijeenkomsten, fungeert als gespreksleider en deelt haar kennis en ervaringen. Zij fungeert tevens als lid van de werkgroep wegwijs dementie bij Mens en Welzijn Voorst en is lid van de inspraakcommissie.

Mevrouw Aalbers is medeoprichter van het Alzheimer Café te Apeldoorn en is al sinds vele jaren een drijvende kracht in de werkgroep Alzheimer Café, onlangs omgedoopt in Alzheimer Trefpunt.

Ook is zij al ruim 10 jaar mantelzorger. Ze staat klaar staat voor oud-Soroptimisten, vrienden of familieleden, die vanwege hoge leeftijd of hulpbehoevendheid haar hulp goed kunnen gebruiken.

Sinds enkele jaren is zij voorzitter van de Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap in Apeldoorn. Zij stimuleert het fondsenwerven voor de vrijwilligers en mantelzorgers voor deze zorgorganisatie, waardoor deze groep regelmatig in het zonnetje wordt gezet.

Als of dit nog niet alles is heeft decoranda zich bij de Soroptimisten International Club Apeldoorn meer dan 30 jaar vrijwillig ingezet voor de rechten van vrouwen en meisjes door vele verschillende fondsenwervingsprojecten, waarvan de laatste jaren voor het evenement Wildfair.  

Dankzij haar grote deskundigheid en verbindingskracht, haar empathisch vermogen en gedrevenheid, neemt zij een niet weg te denken plaats in binnen Alzheimer Nederland, afdeling Oost Veluwe.

Mevrouw Aalbers kan zeker worden gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd".