Landelijke actie ‘NIXzonderID’


Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'.

Logo Nix zonder ID

Van 23 mei tot 3 juni is de landelijke actie ‘NIXzonderID'. Deze periode vragen we jongeren in de gemeente Voorst hun Identiteitsbewijs (ID) alvast klaar te houden als zij drank of sigaretten kopen. Ook roepen we verstrekkers op om de leeftijdscheck te doen bij alle jongeren die alcohol of tabak kopen. Want NIX doen we samen.

Leeftijdscheck is lastig
Verstrekkers van alcohol mogen geen alcohol of tabak verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. In de praktijk is het echter vaak lastig om de leeftijdscheck te doen. Jongeren zien er ‘ouder’ uit. De kassière vindt het moeilijk om te vragen of ‘vergeet’ het te vragen. Dit kan beter! Pas als het laten zien van een ID normaal is, en jongeren ook écht niks meekrijgen als ze jonger zijn dan 18, dan is NIX18 succesvol.

Ouders zijn belangrijk
Veel ouders denken dat het beter is dat hun zoon of dochter thuis alcohol drinkt dan buiten de deur. Maar niks is minder waar. Onderzoek heeft aangetoond dat jongeren die thuis leren drinken uiteindelijk meer gaan drinken dan jongeren die dat thuis niet deden. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat jongeren het normaal vinden dat ouders regels stellen over roken en drinken. Het resultaat: kinderen van ouders die duidelijke regels stellen ten aanzien van alcohol en roken, drinken of roken pas op latere leeftijd (of beginnen er helemaal niet aan!).

Het is belangrijk om jongeren onder de 18 te beschermen tegen de schadelijke effecten van alcohol en tabak. Dat is een verantwoording van ons allemaal.

Meer informatie
Ouders kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met vragen en voor ondersteuning op het gebied van alcohol en opvoeding. Kijk op www.cjgvoorst.nl voor meer informatie en tips.