Landelijke Opschoondag 2021


Jaarlijks organiseert Nederland Schoon de Landelijke Opschoondag. Dit jaar is de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart.

Opschoondag

Ook de gemeente Voorst is Supporter van Schoon en roept inwoners op om alleen, of met de buurt of een lokale vereniging mee te doen. De gemeente stelt het benodigde materiaal beschikbaar voor de deelnemende vrijwilligers. Deze materialen liggen klaar op vrijdag 19 maart, de dag voor de Opschoondag.

Op maandag 22 maart haalt de gemeente de zakken met opgeruimd zwerfafval weer op en geeft een kleine vergoeding van € 5 per volle zak met een maximum van € 50 per aanmelding. Mail uw aanmelding naar: opschoondag@voorst.nl