Let een beetje extra op elkaar en meld geweld


Nu de coronapandemie weer flink om zich heen slaat, maakt wethouder Wim Vrijhoef zich zorgen om de situatie achter de Voorster voordeuren. Vrijhoef: “Huiselijk geweld is iets verschrikkelijks. Het komt bij alle lagen van de bevolking voor, ook in onze gemeente. Corona heeft het er de afgelopen twee jaar niet beter op gemaakt. Het is lange tijd erg lastig geweest voor hulpverleners om bij de mensen thuis te komen. Dat zien we nu terug in de cijfers”.

Landelijke trend: incidenten steeds ernstiger

Uit cijfers van het CBS over 2020 blijkt dat er steeds later aan de bel wordt getrokken als het om huiselijk geweld gaat. Het totale aantal meldingen is vrijwel gelijk gebleven vergeleken met voorgaande jaren. Maar het aantal acute meldingen is wel toegenomen. Dit zijn ernstige meldingen waarbij direct actie nodig is. “We komen minder bij elkaar over de vloer”, zegt Vrijhoef. “Daarom pikken we signalen dat het niet goed gaat veel later op, en komen niet in actie. Dat is zonde, want juist die vroege signalen zijn belangrijk: dan kan er vaak met hulpverlening veel verbeterd worden en kan erger worden voorkomen”.

Jonge vrouwen vaker de dupe

Ook blijkt uit de cijfers dat jonge vrouwen vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan jonge mannen. “Jonge vrouwen maken dan met name vaker seksueel geweld en stalking mee”, aldus Vrijhoef. “Dit zijn landelijke cijfers, maar we mogen aannemen dat ze ook voor onze gemeente gelden”. In totaal gaf, volgens het CBS, 20% van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan in 2020 slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld.

Toename digitaal geweld én digitale hulpverlening

Sinds de coronacrisis speelt het dagelijks leven van jongeren zich steeds meer online af: van lessen volgen tot sociale media. Dit is terug te zien in een stijging van het aantal meldingen van digitaal seksueel geweld onder die doelgroep. “Toch is er ook goed nieuws”, weet Wim Vrijhoef. “Ook de hulpverlening werkt steeds meer digitaal en wordt goed gevonden door de mensen die het nodig hebben. Het gebruik van anonieme online chats van hulporganisaties zoals Fier is flink toegenomen. Er blijkt dus echt behoefte te zijn aan dit soort laagdrempelige manieren van hulpverlening”.

Orange the World

Internationaal is er deze weken aandacht voor de VN-campagne ‘Orange the World’. Door stoepgraffiti aan te brengen, vlaggen te hijsen en gebouwen oranje uit te lichten vraagt de organisatie aandacht voor geweld tegen vrouwen. “Vorig jaar werd voor deze campagne de dorpskerk in Wilp oranje verlicht. Dit jaar ben ik met de organisatie op pad gegaan om milieuvriendelijke kalkgraffiti te spuiten met de oproep aan iedereen om geweld altijd te melden. Alleen zo kun je ervoor zorgen dat het geweld stopt”, aldus Vrijhoef. “Je kunt bij de gemeente terecht, maar ook bij Veilig Thuis of Fier. Ook als je alleen maar een vermoeden hebt. Melden kan geen kwaad, en je kan er zo maar iemand ontzettend mee helpen!”