Het regende vandaag weer lintjes in de gemeente Voorst


Tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' ontvingen dit jaar vijf personen een Koninklijke onderscheiding. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De decorandi hebben zich gedurende langere tijd op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Vandaag, de dag voor Koningsdag, werd hun tomeloze inzet bekroond. Als eerste werd vanochtend mevrouw Hetty Vorselman-Pas onder valse voorwendselen gelokt naar het dorpshuis op den Toega ‘voor een interview over het succes van Teugje Nieuws’. Daar werd zij in het bijzijn van zo’n 35 gasten verrast door burgemeester Paula Jorritsma-Verkade met een Koninklijke Onderscheiding. Om 10.30 uur verraste de burgemeester de heer Koos Oudshoorn in de Klepel bij de St. Martinuskerk in Twello waar hij nietsvermoedend met de kerkhofgroep bij elkaar zat. Hij ontving ook de versierselen behorende bij zijn Koninklijke onderscheiding. De burgemeester vervolgde haar route naar de voetbalvereniging in Voorst. Hier was de heer Johan Hendriksen degene die verrast werd. Hij was gevraagd om op deze dag werkzaamheden te verrichten, maar niets was minder waar. Hij ontving ook een lintje. De woorden 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot’ sprak burgemeester Paula Jorritsma-Verkade rond 12.30 uur uit in Klarenbeek. Hier zaten de heer Hans van Sterkenburg en mevrouw Diny Slief-Verwaijen nietsvermoedend met de pastoor een broodje te eten. De burgemeester verblijdde dit duo als laatste vandaag met een welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Namens de gemeente Voorst, gefeliciteerd!


Mevrouw Hetty Vorselman-Pas; Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1984 is decoranda vrijwilliger bij de Toneelgroep LTO&CO, de toneelgroep van de voormalige Gelderse Maatschappij van Landbouw. Ze is actrice en al ruim 20 jaar secretaris.

Sinds 2006 is zij vrijwilliger bij de 'cabaret' groep De Olde Deerns, waarvan zij zelf ook deel uit maakt. Zij treden op met een dialectprogramma van liedjes, gedichten, teksten en toneel. Veelal bij verzorgingshuizen, kerken en vrouwenverenigingen. Mevrouw Vorselman verzamelt teksten en verzorgt de pr.

Daarnaast is ze 25 jaar vrijwilliger in vele functies geweest van de sportvereniging SV Twello, waarvan ook een korte periode voorzitter.

Zij was dorpscontactpersoon van Teuge in de gemeente Voorst. Zij heeft in die rol initiatieven ontwikkeld en de brug geslagen met andere dorpskernen in de gemeente Voorst. Enkele jaren was ze secretaris in het bestuur van Algemeen Belang Teuge en was ze actief in verschillende commissies. Daarnaast is ze hoofdredacteur van het dorpsblad Teugje Nieuws. Op 22 maart is Hetty benoemd tot ere lid Algemeen Belang Teuge. Zij zet zich sinds kort in om de streektaal in en om Teuge te bevorderen.

Ook is zij nog enkele jaren secretaris geweest van de Ondernemersvereniging Twello, secretaris en penningmeester van de Dialektkringe Salland en Oost Veluwe én voorzitter van de voormalige sportvereniging CVV Avanti.


De heer Koos Oudshoorn; Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Koos Oudshoorn is vrijwillig actief bij de St. Martinusparochie Duistervoorde. Al minimaal 20 jaar zet hij zich vrijwillig in voor vele klussen in en rondom de kerk. Zo maakt hij schoon en zet hij zich in voor de actie kerkbalans. Ook werkte hij mee aan het samenstellen van het parochieblad 'Drieluik'. Dit parochieblad bezorgde hij trouw. Momenteel is hij bezorger van het parochieblad 'Clara' en collecteert hij. Ook is hij al 8,5 jaar lid van de tuinploeg en de laatste jaren is hij voorman. Hij is dan ook vrijwel dagelijks op de begraafplaats om deze netjes te houden. Kortom, hij is een ijverige parochiaan.

Daarnaast is de heer Oudshoorn 30 jaar penningmeester van de Stichting Oecumenische Omroep Voorst (OOV) geweest. Deze omroep verzorgt al meer dan 30 jaar op de zondagochtenden een radio-uitzending via de Lokale Omroep Voorst dat bestaat uit een muziekprogramma, kerkdienst en een verzoekplatenprogramma. Onlangs heeft decorandus het penningmeesterschap van de OVV overgedragen aan zijn opvolger.


De heer Johan Hendriksen; Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Johan Hendriksen is al ruim 40 jaar actief bij de voetbalvereniging Voorst waar hij diverse functies heeft bekleed. Zo is hij algemeen bestuurslid, penningmeester, voorzitter en voorzitter van de activiteitencommissie geweest. Ook bood hij ondersteuning bij de training van pupillen keepers en bij de kaart- en muntverkoop bij wedstrijden en toernooien. Hij was meer dan 25 jaar mede-organisator van voetbaluitjes, weekenden en uitstapjes. Bij de organisatie van het 75 jarig bestaan van de voetbalvereniging was hij erg betrokken. Momenteel is hij lid van het onderhoudsteam van de voetbalvereniging. In 2000 is hij benoemd tot erelid van de voetbalvereniging Voorst.

Ook is de heer Hendriksen al een aantal jaren vrijwilliger bij 's-Heeren loo in Voorst, waar ze hem heel graag zien. Met de cliënten van 's-Heeren loo wandelt hij regelmatig, maakt een praatje, drinkt een kop koffie met ze of begeleidt cliënten naar een activiteit elders in het dorp.

Daarnaast is de heer Hendriksen 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling Wilp-Voorst. Hij is erg betrokken en zet zich in bij diverse activiteiten die de Zonnebloem organiseert. Vorig jaar vierde de Zonnebloem afdeling Wilp-Voorst haar 30-jarig jubileum. De heer Hendriksen was één van de organisatoren.


De heer Hans van Sterkenburg; Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hans van Sterkenburg is al ruim 45 jaar vrijwillig betrokken bij de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-Klarenbeek. Hij is bij vieringen vaak de voorganger. De heer van Sterkenburg maakt deel uit van het secretariaat van de Geloofsgemeenschap. Hij schrijft mee aan de nieuwsbrieven en het parochiemagazine, beheert het computersysteem en bezorgt ook de nieuwsbrieven. Kortom, de heer Van Sterkenburg is iemand die altijd klaarstaat voor de geloofsgemeenschap.

Al ruim 25 jaar is hij coördinator van de Advent- en Vastenactie, onderdeel van de werkgroep Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede. Betrokkene organiseert daarnaast de jaarlijkse collecties voor missionarissen en de Missie Verkeersmiddelen Actie.

Hij was onderwijzer van een basisschool in de gemeente Voorst waar hij de leerlingen vanuit een Christelijke levenshouding bewust maakte van medeleven en solidariteit met minder bedeelde mensen.

Vanaf 2006 gaf hij aan de groep jongeren van 9 tot 12 jaar een aantal jaren parochie catechese, dit ter voorbereiding op het Heilig Vormsel. Ieder jaar werd afgesloten met een uitstapje naar Kevelaer of het Bijbels openlucht museum. In de jaren 70/80 was decorandus vrijwillig actief als dirigent van het jongerenkoor in de parochie.


Mevrouw Diny Slief-Verwaijen; Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Slief is vanaf 1980 actief in de geloofsgemeenschap. Ze begon als lector en daaruit ontstond de werkgroep woord- en communievieringen waar ze lid van werd. Ook verzorgt zij gebedsvieringen. Parochie breed werd er een pilotproject gestart "Ouders met jonge kinderen". Hieraan heeft zij ook mee gewerkt. Haar vrijwilligerswerk werd uitgebreid met het opzetten van een Avondwakegroep, die een avondwake verzorgt aan de vooravond van een uitvaart. Mevrouw Slief is ook uitvaartvrijwilliger. Ze is lid van de werkgroep "Meeleven met verlies". In het werkveld catechese, begeleidde zij de doopouders, eerste heilige communiekanten en vormelingen. Mevrouw Slief is lid van de pastoraatsgroep, die wekelijks bijeenkomt om de lopende zaken in de geloofsgemeenschap te bespreken wat bijdraagt tot goede eindresultaten tijdens de vieringen.


De gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.