Lintjesregen nog even zonder lintjes


Acht inwoners van de gemeente Voorst werden vandaag verrast met een telefoontje van burgemeester Jos Penninx. Ze kregen te horen dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hen een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Alle acht werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Marien Ruijsch

Ook Marien Ruijsch kreeg per telefoon te horen dat hij dit jaar een lintje krijgt.

De traditionele lintjesregen ging dit jaar anders vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Normaal worden de Koninklijke onderscheidingen persoonlijk door de burgemeester overhandigd, maar door het coronavirus is landelijk besloten om dit moment uit te stellen. De onderscheidingen zelf worden op een later moment dit jaar uitgereikt. Wanneer dat is, is onder meer afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

  1. Trees Haagen-van Gurp (Twello, 79 jaar)
  2. Antoon Haagen (Twello, 76 jaar)
  3. Henk Marsman (Voorst, 69 jaar)
  4. Marien Ruijsch (Empe, 60 jaar)
  5. Riek Mulder-Tiedink (Klarenbeek, 74 jaar)
  6. Joop Jansen (Klarenbeek, 76 jaar)
  7. Martin Buitenhuis (Klarenbeek, 71 jaar)
  8. Dinie Mensink-Hekkert (Wilp, 81 jaar)

Antoon Haagen en Trees Haagen-van Gurp  

Een bijzonder moment vandaag voor het echtpaar Haagen. Zowel Trees als haar man Antoon werden koninklijk onderscheiden. Beiden zijn al ruim 51 jaar vrijwilliger bij de rooms-katholieke Martinuskerk in Twello, waar zij zich al meer dan een halve eeuw met hart en ziel inzetten met uiteenlopende werkzaamheden.
Als medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger was Trees ruim tien jaar verbonden aan de organisatie Kerk in Samenleving, het huidige Mens en Werk. Anton was ruim 38 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Heilige Hartkapel in Twello. Hij was hier koorlid, collectant en koster en speelde een grote rol in het afwikkelen van de zaken rondom de sluiting van de kerk. Als vrijwilliger bij Stichting Vluchtelingenwerk ondersteunde hij meer dan zeven jaar vluchtelingen bij het invullen van formulieren en hielp hij hen te integreren in de samenleving.
Het echtpaar deed ook veel vrijwilligerswerk samen. Zo zijn ze al ruim 20 jaar vrijwilliger bij de Stichting De Vreugdezaaiers. Tien weken per jaar vormen zij een tijdelijk pleeggezin voor kansarme kinderen uit Parijs.
Trees en Antoon waren daarnaast ruim 23 jaar vrijwilliger bij het Oecumenisch Beraad Twello. Ze waren lid van de werkgroep Hongarije en hielpen bij de organisatie van de een jaarlijkse uitwisseling tussen de kerkelijke gemeenschappen van beide landen. Sinds 2013 zijn zij ook vrijwilliger bij de Stichting Bouwen met Bouma's, die zich inzet voor het bouwen van scholen in Zambia. Ze werven fondsen, maar zamelen ook tweedehands gereedschap in. Sinds 1997 zijn zij daarnaast sponsor van diverse Roemeense gezinnen via de Stichting Deventer-Roemenië.

Henk Marsman

Sinds 1986 is Henk Marsman al vrijwilliger bij Stichting Molen De Zwaan in Voorst. Hij is hier penningmeester, maar werkt ook als molenaar en draagt zorg voor het onderhoud van de molen. Daarnaast is hij ruim acht jaar vrijwilliger bij en penningmeester van Stichting Dorpshuis Voorst, waar hij zich ontfermt over het onderhoud, de zaalverhuur en barwerkzaamheden. Lange tijd wist hij dit te combineren met zijn vrijwilligerswerk bij de Carnavalsvereniging het Möllepeerd in Voorst, waar hij meer dan 17 jaar ondersteunde bij activiteiten, zoals de wedstrijd Sterkste Man/Vrouw.
Hij was 4 jaar penningmeester van het Fanfare Korps Voorst en twee jaar voorzitter van de stichting Kermis en Oranjefeest Voorst (KOV) en daarmee mede bepalend voor het dorpsfeest. En nog vond hij tijd om ruim elf jaar als vrijwilliger en bestuurslid van de Paardensportvereniging De Oortveldruiters in Empe te fungeren. Zo was hij was lid van diverse commissies en was hij secretaris van de bouwcommissie. Tot slot was hij van 2013 tot 2018 vrijwilliger bij en secretaris van de Woonzorgcoöperatie De Benring in Voorst, waar hij zich heeft ingezet bij het beheer en de verhuur van de appartementen.

Marien Ruijsch

Marien Ruijsch is inmiddels ruim 27 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van de protestantse gemeente in Voorst en in Brummen. Hij was onder andere verantwoordelijke voor de oprichting de kerktelefoon en is in deze gemeenten de aangewezen man om technische problemen op te lossen. Ook is Marien inmiddels 13 jaar actief als vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis Voorst, waar hij de taak van voorzitter op zich neemt.  Als medebeheerder verzorgt hij ook de zaalverhuur, het onderhoud en verricht hij barwerkzaamheden. Sinds 2015 weet hij dit ook nog eens te combineren met het voorzitterschap van het Restauratiefonds Reskevo in Voorst. Ook was hij zes jaar lang voorzitter van het zangkoor Zingt den Heer Voorst en was hij onder andere lid van de kledingcommissie.

Riek Mulder-Tiedink

Riek krijgt haar onderscheiding onder andere voor haar niet aflatende werkzaamheden voor de HH. Franciscus en Clara parochie in Klarenbeek. Zij was tot de sluiting van het kerkgebouw in 2014 tweemaal per week actief als gastvrouw bij condoleances. Als medewerkster van het secretariaat houdt zij onder meer de agenda bij, verzorgt zij de boodschappen, vult de doop- huwelijks- en overlijdensregisters in en verzorgt de post. Ook ondersteunt zij bij het maken van de nieuwsbrief. Inmiddels is zij hier 34 jaar vrijwilliger.
Sinds 2014 is Riek ook vrijwilliger bij Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek ‘Het Boshuis’. Zij is hier actief als gastvrouw, medewerkster van het secretariaat en stuurt de groep vrijwilligers voor de catering aan. Als oprichtend secretaris en penningmeester is zij daarnaast 17 jaar aan Judoclub Klarenbeek verbonden geweest. Ook was zij ruim 13 jaar secretaris van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Klarenbeek.

Joop Jansen

Joop Jansen is ruim 25 jaar lid van de Fair Play commissie van sportclub Klarenbeek. Ook is hij al ruim 25 jaar penningmeester van de HH. Franciscus en Clara parochie in Klarenbeek en ruim 20 jaar administratief medewerker bij het Rode Kruis, afdeling Voorst. Sinds 2014 ontfermt Joop zich met zijn vrouw  daarnaast als pleegouders over zijn drie kleinkinderen, nadat deze binnen zeer korte tijd beide ouders verloren. Samen met zijn vrouw zet Joop zich onvermoeibaar in om de drie kinderen, inmiddels tien, zestien en achttien jaar oud, een goede opvoeding te geven.

Martin Buitenhuis

Martin Buitenhuis is ruim veertien jaar beheerder van Begraafplaats Het Heidepark. Hij onderhoudt de contacten met de uitvaartleiders, verzorgt de begrafenis en zorgt dat alles op tijd geregeld is. Ook is hij ruim zeven jaar beheerder van Het Boshuis in Klarenbeek. Hij ontvangt de gebruikers, zorgt dat de inrichting goed geregeld is en beheert de agenda.
Sinds 2010 is Martin koster van de HH. Franciscus en Clara parochie Klarenbeek. Hij deed 43 jaar dienst als vrijwilliger bij het brandweerkorps in Klarenbeek en was ruim 37 jaar elftalleider, grensrechter, gastheer en consul bij S.C. Klarenbeek, voorheen Pacelli.

Dinie Mensink-Hekkert

Vanaf de jaren ‘60 is Dinie al mantelzorger voor haar echtgenoot die MS (Multiple sclerose) heeft. Ze speelt sindsdien een belangrijke rol in de dagelijkse zorg voor haar echtgenoot. Zijn ziekte verloopt progressief. In de beginjaren was zij nog buitenshuis werkzaam. Vanaf de jaren ‘80 kreeg haar echtgenoot een rolstoel, die eerst alleen nog bij lange afstanden werd gebruikt. Vanaf de jaren 90 werd de echtgenoot van Dinie echter volledig rolstoel gebonden. De zorg werd daarmee ook zwaarder. Hoewel Dinie deels ondersteuning krijgt van professionele hulpverleners, zorgt haar enorme inzet ervoor dat haar man nog altijd thuis kan wonen. Ze haalt haar man in en uit bed en in en uit zijn rolstoel, voorziet in eten en drinken en regelt de diverse bezoeken aan de dokter. Om dit allemaal mogelijk te maken heeft ze geleerd te werken met hulpmaterialen, zoals een tillift. Ook ruilde zij op tachtigjarige leeftijd de auto in voor een rolstoelauto, om niet afhankelijke te zijn van anderen voor vervoer. Daarnaast valt haar welwillendheid op. Zij staat ook altijd open voor overleg en gesprekken om de zorg van haar man zo goed mogelijk in te passen. Tot enkele jaren geleden heeft haar hoogbejaarde moeder ook thuis gewoond. Ook daar heeft zij altijd de zorg voor verleend.