Locaties gereed: eerste vluchtelingen opgevangen


De eerste vluchtelingen uit Oekraïne worden sinds vrijdag 1 april opgevangen op de werf aan de Jupiter in Twello.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft vorige week beide gemeentelijke opvanglocaties bezocht en onder meer de brandveiligheid gecontroleerd. Zowel de gemeentewerf als de Rijksstraatweg 145 zijn geschikt bevonden. Er kunnen dus vluchtelingen gehuisvest worden. Op de werf is in totaal ruimte voor 34 personen en op de Rijksstraatweg kunnen nog eens 14 vluchtelingen opgevangen worden. De vluchtelingen kunnen op beide locaties in eerste instantie in elk geval drie maanden blijven.

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade is trots: ‘Er is keihard gewerkt door iedereen om dit voor elkaar te krijgen. Niet alleen door medewerkers van de gemeente Voorst, maar ook door verschillende ondernemers en vrijwilligers uit onze gemeente. Iedereen heeft de mouwen opgestroopt en is eensgezind aan de slag gegaan. Mijn hartelijke dank daarvoor!’

Opvang voor langere termijn

Voor de opvang voor langere termijn wordt het oude Veluws College aan de Hietweideweg geschikt gemaakt voor vluchtelingen. Dit pand is nu nog in gebruik als tijdelijk gemeentehuis, maar naar verwachting verhuist de organisatie rond het Pinksterweekeinde (5-6 juni) terug naar het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17. De planning is om dan eind juni deze locatie bewoonklaar en operationeel te hebben. De details hiervan worden nu door ons uitgewerkt. Opvang op deze locatie heeft geen invloed op de herontwikkeling van deze locatie, omdat de sloop- en bouwwerkzaamheden naar verwachting medio 2023-2024 plaatsvinden.

Vragen

Heeft u vragen over de opvang van vluchtelingen binnen onze gemeente? Of wilt u zich bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een e-mail naar oekraine@voorst.nl of bel ons via ons algemene nummer: 0571-279911.