Maak kennis met wethouder


Conny Bieze

Privé

“Hoewel ik niet geboren ben in de gemeente Voorst, woon ik toch al bijna 42 jaar in Twello. Het grootste deel van mijn leven, ik ben geboren in 1957. Naast trotse moeder van vier volwassen kinderen ben ik jurist en heb ik een onderwijsbevoegdheid economie. Mijn kinderen zijn geboren en opgegroeid in Twello en mijn man is sinds 1987 ondernemer in Twello. Ook heb ik diverse bestuurlijke functies vervuld bij maatschappelijke organisaties in de gemeente en de regio op het gebied van onderwijs, zorg en kerk.

Politiek

Politiek bepaalt een groot deel van ons leven en daarom bemoei ik mij al lang met de politiek. Daar kun je het verschil maken. Sinds 1994 ben ik actief geweest als gemeenteraadslid in Voorst (8 jaar), als provinciaal statenlid in Gelderland (8 jaar) en als lid van Gedeputeerde Staten (8 jaar) in Gelderland. Al in mijn school- en studententijd had ik de behoefte om mee te praten over mijn omgeving. Dat heeft geleid tot actieve deelname aan de politiek. Ik wil problemen aanpakken en oplossingen zoeken die draagvlak hebben en goed zijn voor de toekomst.

Economie, Recreatie en Financiën

Naast mooi wonen en recreëren is het belangrijk dat Voorst een gemeente blijft waar je goed kunt ondernemen. Dat is voor mij, komende uit een ondernemersfamilie, belangrijk. Maatwerk leveren, zeker ook in de kleinere dorpen en blijven kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven die we al hebben.

Het blijft een uitdaging voor een gemeente als Voorst om de financiën op orde te houden. Er zijn de afgelopen jaren veel taken bijgekomen, zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en ook de energietransitie. Een belangrijke taak voor de komende vier jaar.

Ik ben er trots op dat ik namens mijn partij, VVD-Liberaal2000 en de andere drie coalitiepartijen, CDA, PvdA/GroenLinks en Voortvarend Voorst, wordt voorgedragen voor de functie van wethouder. Ik ga met plezier aan de slag om uitvoering te geven, samen met mijn collega’s, aan het coalitieprogramma Samen Beter.”

LinkedIn