Maak kennis met wethouder


Peter Wormskamp

Privé

“Geboren in Winterswijk (1967), woon ik sinds 1999 in de Gemeente Voorst. Dat doe ik met mijn vrouw en mijn twee kinderen. Mijn dochter en zoon zijn met veel plezier opgegroeid in Twello. Ik heb gezien hoe het dorp in de loop der jaren is gegroeid en steeds completer is geworden. De ontsluiting per spoor en via de weg is goed. De sportfaciliteiten zijn op niveau en het omringende landschap is prachtig. Dat zie ik ook regelmatig op de fiets of wandelend. Dat laatste is overigens een hobby van me.  

Mijn beweegreden om in het gemeentelijk bestuur actief te zijn      

Al sinds mijn jonge jaren ben ik geïnteresseerd in politiek. Ik geloof in de democratie. Ik geloof ook in de redelijkheid van de meeste mensen. Een moreel kompas vind ik belangrijk. Ik geloof niet in extremen. Wél in dialoog en samen zoeken naar oplossingen.

Wat ik belangrijk vind is dat politiek er is voor de burger. Mijn motto is “het begint bij de burger en het eindigt bij de burger”. Wat ik daar mee bedoel is dat het belangrijk is om te luisteren naar de samenleving. Naar de verschillende geluiden. En dan een besluit te nemen. Dit met inachtneming van de rollen van het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan binnen de gemeente.

Het iedereen altijd naar het zin maken is moeilijk, zoniet onmogelijk. Maar oprechte aandacht en een goede uitleg maakt dat mensen meestentijds de redelijkheid van een besluit inzien. Zo wil ik besturen en meehelpen aan het nóg mooier maken van de Gemeente Voorst.

Het sociaal domein

Er is de afgelopen jaren nogal wat op de gemeente af gekomen als het gaat om het sociaal domein. Veel regelingen zijn naar de gemeente gekomen. De Gemeente Voorst is een sociale gemeente. Ik vind het belangrijk om dit te blijven. Ondanks dat veel regelingen ‘vanuit Den Haag komen’ is het de kunst om het zo passend als mogelijk te maken voor onze gemeente.

Sport en cultuur zijn belangrijke andere pijlers onder een gemeenschap. Dat is in de Gemeente Voorst rijkelijk aanwezig. Goed voor lichaam en geest. Dus vooral zo houden. Daar komt bij dat samen bezig zijn een goede manier is om echt een gemeenschap te zijn.

Een gemeenschap waarbij er ook plaats is voor diversiteit en inclusiviteit. Oók voor nieuwe Voorstenaren die hiernaartoe zijn gekomen omdat zij moesten vluchten. Zij kunnen een echte verrijking zijn, naast en binnen het mooie Nedersaksische erfgoed dat wij met elkaar delen.

Samen beter. Voor Voorst.”

LinkedIn