Maatregelen voor verbeteren verkeersveiligheid Molenstraat-Frans Halsstraat


De gemeente gaat maatregelen uitvoeren om de verkeersveiligheid op het kruispunt Molenstraat – Frans Halsstraat in Twello te verbeteren. Bewoners in de omgeving van het kruispunt zijn ongerust over de verkeersveiligheid. In de afgelopen tijd zijn daar meerdere ongevallen geweest. Daarom heeft de gemeente Voorst een verkeersonderzoek laten uitvoeren naar de verkeerssituatie. Het verkeersonderzoek is uitgevoerd door verkeersbureau BonoTraffics met betrokkenheid van een afvaardiging van omwonenden van de Molenstraat.

Maatregelen voor verbeteren verkeersveiligheid Molenstraat-Frans Halsstraat

Maatregelen voor verbeteren verkeersveiligheid Molenstraat-Frans Halsstraat

Maatregelenpakket

Het verkeersbureau heeft op basis van dit verkeersonderzoek een maatregelenpakket geadviseerd dat de verkeersveiligheid op het kruispunt verbetert. Het college neemt dit advies over en laat dit uitvoeren. De basis voor deze maatregelen is dat de al ingestelde maximumsnelheid van 30 km/uur op het kruispunt blijft. Daarnaast worden aanvullende maatregelen uitgevoerd zoals de aanleg van verkeersdrempels en voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) in de Molenstraat en Frans Halsstraat en een stopstreep met stopbord bij de aansluiting van de Molenstraat op de Frans Halsstraat. Er is ook een voorstel voor de middellange termijn gedaan voor als ’t Lofthuys is opgeleverd. Dit voorstel wordt na de zomervakantie verder uitgewerkt. Ondertussen blijft de gemeente in overleg met de bewoners van de Molenstraat.

Zie voor meer informatie het rapport van het verkeersbureau BonoTraffics (pdf - 18,7 MB) .