Meer muziekonderwijs in Voorst


In 2021 krijgen 65 scholen in Zutphen, Voorst, Lochem en Brummen weer structurele muziekeducatie.

Meer muziek in de klas

Woensdag 17 april tekenden 40 vertegenwoordigers van lokale organisaties uit Zutphen, Voorst, Lochem en Brummen het convenant Méér Muziek in de Klas. Daarmee beloven ze aan 10.200 kinderen van 65 scholen in de regio weer wekelijks muziekeducatie in 2021. 

Convenant
Het convenant is getekend in de Hanzehof in Zutphen. Het is het zesde convenant dat is getekend in het kader van Méér Muziek in de Klas Lokaal. De organisaties die tekenen zijn onder andere de schoolbesturen Archipel en Gelderveste, gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst, muziekaanbieders Muzecollectief en Popcollege, en Muzehof en Cultuur Oost als cultuuraanjagers. Zij zullen zich vanuit hun eigen kennis, expertise en mogelijkheden inzetten voor hoogwaardige muziekeducatie in de regio.  

Ondertekening
De ondertekening vond plaats tijdens een programma vol muzikale optredens. Zo bracht meester en singer-songwriter Stef Woestenenk, samen met klassen uit de vier gemeenten, het lied 'Wij maken muziek' ten gehore. Ook verzorgde het ‘HIT orkest’, het jeugdorkest van de Harmonie Gorssel-Eefde, een optreden. Stadsdichter Merel Hubatka vatte alle festiviteiten gedurende het programma in dichtvorm samen en droeg aan het einde het resultaat voor. De presentatie van het programma was in handen van Marlies Claasen, presentatrice van Omroep Gelderland. 
 
Over Méér Muziek in de Klas Lokaal
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder werden er convenanten getekend in provincies Zeeland, Limburg en Friesland, regio De Liemers en de stad Groningen. Het programma is opgezet door Méér Muziek in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl