‘Mijn missie? Dat iedereen kunst en cultuur kan beleven!'


In de gemeente Voorst is 2021 Het jaar van Elkaar. Eén van de pijlers onder dit thema is ‘mogen zijn wie je bent’. De vragen daarbij zijn; wat kunnen we doen om de inwoners van de gemeente Voorst meer te verbinden. Om er met elkaar voor te zorgen, dat echt iedereen zich thuis voelt. Ken je elkaar, hoe goed ken je de ander, wat weet je van iemand anders, wat weten ze van jou en hoe ga je daar onderling mee om? Cultuurcoach Kim Arntzen is mede initiatiefnemer en deelt graag haar visie en enthousiasme!

Kim Arntzen

Kim legt het ons uit. “Tijdens Het jaar van Elkaar gaan we verhalen ophalen en delen, gaan we in gesprek met elkaar en gaan we vieren dat we er mogen zijn in Voorst. Bijvoorbeeld via themacafés, ‘Ome Voorst en Tante Terwolde’ of bijvoorbeeld buitenbioscopen. Alles in corona-proof vorm natuurlijk. We hopen veel organisaties en inwoners als ambassadeurs te kunnen verbinden aan Het jaar van Elkaar.

“Kunst en mensen zijn mijn passie” en daarmee noemt Kim gelijk de twee meest essentiële ingrediënten waar ze zich als cultuurcoach graag voor inzet. Sinds 1 juni 2020 is ze bij Mens en Welzijn Voorst en Bibliotheek Brummen-Voorst gestart in deze functie, waarbij ze ook een verbinder is tussen groepen en mensen. “Ik zag dat in de gemeente Voorst al een verwevenheid is met elkaar. Heel veel creatieve kracht wat ik steeds meer zie en ontdek. Hoe mooi is het om daar onderdeel van te zijn, om kunst en cultuur voor iedereen beschikbaar te maken?”

Dat laatste is een meer retorische vraag, want we kunnen alleen maar toejuichen dat kunst en creativiteit als een essentieel onderdeel wordt geïntegreerd in de samenleving. En waar ligt die verbondenheid bij Kim zelf? Kim volgde de theateropleiding in Utrecht, koos voor vormgeving maar vond regisseren ook heel leuk. “Duizendpoot is op mij wel van toepassing, heb professioneel theater gemaakt, decor, kostuum en regie. Vaak was dit op locatie, dus lokaal mensen op de planken en daarbij ook de geschiedenis van de plek meenemen in het gebeuren.”

Toch verkoos deze vrolijke dame en warme persoonlijkheid een andere weg met een baan als cultuurcoach welke om geheel andere disciplines vraagt. “Ik wilde niet meer werken voor een betalend publiek, maar wilde een sociaal doel dienen. Kunst moet er voor iedereen zijn! Daarbij miste ik ook altijd wel collega’s om me heen” aldus Kim. Ze noemt zichzelf een ‘onrustig IJsselmeisje’, dat als kind in Gorssel woonde en verknocht raakte aan de langsstromende rivier. Ze woonde in vrijwel alle provincies van Nederland, behalve in het westelijk deel. “Ruim vier jaren geleden ben ik heel bewust teruggekomen, omdat ik projecten wil maken waar ik me thuis voel.”

Juist omdat Kim zo vaak verhuisde, weet ze hoe belangrijk het is om je ergens thuis te voelen. “Persoonlijk heb ik een enorme vrijheid ontdekt, wanneer je juist niet helemaal past.” Hier spreekt de cultuurcoach uit eigen ervaring en over respect gesproken? Dat begint met jezelf aanvaarden zoals je bent én een ander in de waarde laten. “Het is vrijheid wanneer je misschien niet helemaal past binnen een groep- of dorpscultuur. Dan hoef je dus ook niet mee te gaan in de sociale structuur. Je mag anders bewegen, je kan verrassend uit de hoek komen en je kan soms iets zeggen dat anderen niet zeggen.”

Maar wat verstaat een cultuurcoach dan onder cultuur? “Van eetcultuur tot bijvoorbeeld muziek maken, dansen, beeldende kunst. Maar ook thuis creatief knutselen is een cultuur.” Cultuur voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is een mooi streven, maar op welke wijze gaat een cultuurcoach daar handen en voeten aan geven? “Als je aan kunst denkt, komen er drempels. Mijn missie is om de drempels zo laag mogelijk te maken. Dat iedereen kunst en cultuur kan beleven. Kunsteducatie voor schoolkinderen maar ook mensen die een creatieve groep op willen richten welke er nog niet is met de vraag, hoe dit te doen.”

Zo kreeg ze ook een vraag van jongeren die graag met de handen werkten en anderen zochten om daarin mee te doen. “Die willen een netwerk opbouwen en daarmee ga ik dan aan de slag. Maar het is ook super leuk om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen. Mensen die muziek willen maken bijvoorbeeld. Wel Corona-proof uiteraard, maar met een belangrijke gemene deler. Eigenlijk ook weer om te verbinden en dat verschillende groepen door elkaar geïnspireerd raken. Het is toch hartstikke leuk om elkaar door muziek te ontmoeten?”

Mensen verbinden, vraag & antwoord aan elkaar koppelen. Cultuurcoach Kim Arntzen kan het faciliteren, ze kan mensen en groepen koppelen en dat is iets dat ze graag doet. “Ik zoek naar de sociale vraag en de culturele vraag, breng ze bij elkaar en dan ontstaat wat nieuws. Dus hierbij dan ook de uitnodiging; ben je creatief en wil je dat met anderen doen? Maar weet je niet met wie? Laat het weten, dan kunnen we mensen bij elkaar brengen!”