Mogelijke afsluiting Bandijk Terwolde


Het was vorig weekend te druk op de Bandijk bij Terwolde. Dit zorgde voor onveilige situaties.

Het was vorig weekend te druk op de Bandijk bij Terwolde. Dit zorgde voor onveilige situaties. De gemeente Voorst roept daarom iedereen op om dit paasweekend deze route zoveel mogelijk te mijden. Als het weer te druk wordt, dan kan de Bandijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De drukte op de Bandijk zorgde voor overlast en gevaarlijke situaties. Ook was het niet altijd  mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Daarmee vormt het een risico voor de volksgezondheid.

Als het dit paasweekend weer zo druk dreigt te worden, dan zal in het uiterste geval overgegaan worden tot afsluiting van de weg voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer. De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft op basis van de noodverordening de bevoegdheid om gebieden en locaties te sluiten. Dit zal dan ook via de gemeentelijke kanalen gecommuniceerd worden. Aanwonenden en hulpdiensten kunnen bij een afsluiting nog wel gewoon gebruik maken van de weg.

Dringende oproep

Het afsluiten van een doorgaande weg is een uiterste maatregel vanuit de noodverordening van de VNOG. Daarom roept de gemeente Voorst iedereen nogmaals dringend op zich te houden aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Blijf dus zoveel mogelijk thuis. Moet je toch naar buiten? Hou dan afstand en vermijd drukke plaatsen.

Uiterwaarden, Bussloo, natuurgebieden

Ook op andere toeristische plekken in onze gemeente is het soms te druk. Er zal dit weekend daarom extra gecontroleerd worden in de natuurgebieden, uiterwaarden en bij recreatiegebied Bussloo.