NA EEN GRILLIG 2021 op naar een kansrijk 2022


Het jaar 2021 loopt ten einde, overmorgen toosten we op het nieuwe jaar. Burgemeester Renske Helmer-Englebert blikt terug op een grillig 2021 en kijkt vooruit naar een kansrijk 2022.

eindejaarspagina

Het leven is onvoorspelbaar. Waar we dachten de maatschappelijk gevolgen door corona enigszins onder controle te hebben, blijkt het tegenovergestelde de waarheid. Nederland is weer in een lockdown gegaan. Dat weten we allemaal sinds zaterdag 18 december. En dat heeft impact: op u allemaal en uiteraard ook op mij. Het coronavirus kreeg een nieuwe vorm die, zoals het nu lijkt, nog besmettelijker is dan voorheen. Voor de inwoners van de gemeente Voorst, en voor iedereen in Nederland, is mijn grote vrees dat de veerkracht opraakt. Dat mensen, ondernemers of verenigingen er zo moedeloos van worden, dat zij het even niet meer weten. Het lijkt erop dat onze menselijke reserves opraken en dat baart mij zorgen als burgemeester van de gemeente Voorst.

Sinds enkele maanden ben ik burgemeester in deze mooie gemeente. Een gemeente waar het coronavirus de afgelopen ‘bijna twee jaar’ persoonlijke impact op vele inwoners heeft gehad. Het was voor mij dus een bijzonder moment om tijdens een crisis uw burgemeester te mogen worden. “Heb je altijd burgemeester willen worden?”, vroegen mensen mij de afgelopen periode wel eens. “Nou nee”, was dan mijn antwoord. Ik wilde als verpleegkundige in een ontwikkelingsland werken. Maar dat liep anders. Ik werkte als verpleegkundige op een kinderafdeling toen de kans zich voordeed om fractiemedewerker in de Tweede Kamer te worden. In 2014 ging ik als wethouder in Nijmegen aan de slag. Hier groeide mijn passie om, samen met bewoners, aan een fijnere woon- en leefomgeving te werken. En nu, als waarnemend burgemeester in uw gemeente, kan ik nog meer vanuit een neutrale positie werken. Dat laatste vind ik fijn. En bovendien een unieke kans om, in een gemeente waar stukjes van mijn jeugd liggen, mijn eerste stap naar het burgemeesterschap te maken. Opgegroeid in Brummen, fietste ik op zomerse dagen met mijn zussen naar Bussloo. En onderweg haalden we lekkers bij bakker Bril. Onverwacht én erg leuk kwamen fragmenten uit mijn jeugd ook terug tijdens mijn gesprekken met jubilerende echtparen.

Ik beweer niet dat ik alle facetten van de gemeente nu ken, daarvoor is deze periode te kort. Wel ervaar ik dat de inwoners betrokken en nuchter zijn. Dat zijn handige eigenschappen in deze grillige tijden van corona. Toen ik afgelopen augustus hier begon, merkte ik de opluchting van de mensen dat ze elkaar weer fysiek mochten ontmoeten. Weer sporten met het team en gezellig uit eten. En er waren weer gesprekjes met collega’s bij de koffieautomaat. Iets wat vóór corona misschien tijdverspilling leek, bleek tijdens het digitaal werken juist een gemis te zijn. Tijdens die korte en spontane ontmoetingen doe je vaak frisse ideeën en inspiratie op.

Uit de gesprekken met inwoners blijkt vaak hun betrokkenheid. Soms omdat ze het niet eens zijn met gemeentelijke besluiten, en soms omdat ze juist de samenwerking met de gemeente opzoeken. Zoals in Polder Nijbroek waar een bewonersinitiatief, Plan 26, een zonneveld start en woningen wil realiseren. Hoe zij, met liefde voor het groen in de open ruimte, de nieuwbouw inpassen met behoud van het karakteristieke van de omgeving. Ik vind dat indrukwekkend!

Als burgemeester praat je niet alleen met mensen; je neemt ook besluiten. Het zwaartepunt ligt vooral op de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een onderwerp dat, nu we weer in lockdown zijn, bovenaan de agenda staat. Ik begrijp dat het een hard gelag is dat we ons wederom strikter met z’n allen aan de coronaregels moeten houden. Daarom ben ik blij dat we in de gemeente Voorst uitgaan van vertrouwen. Eerst het gesprek aangaan en handvatten bieden, voordat we handhaven. De eerdergenoemde nuchterheid helpt hierbij, want het is voor niemand makkelijk. En bepaalde sectoren hebben het wel heel moeilijk.

Eerder werd ervan uit gegaan dat we corona wel onder controle zouden krijgen. Ik vind persoonlijk dat er beter nagedacht moet worden over de lange termijn. Niet alleen over het voorkomen van verspreiding. Maar juist ook hoe we de gezondheidszorg weerbaar kunnen maken, zodat er niet meer zo drastisch afgeschaald hoeft te worden. Want hierdoor moeten mensen te lang wachten op een behandeling, met alle gevolgen van dien.

En nu staan we op de drempel van een nieuw kansrijk jaar. Een jaar waarin we de democratie vieren met de gemeenteraadsverkiezingen. Eens in de vier jaar krijgen we de kans om te kiezen. Ik roep u op om gebruik te maken van het democratisch recht om in alle vrijheid uw stem uit te brengen. Kom stemmen op 14, 15 of 16 maart! Deze verkiezingen gaan over uw geliefde gemeente Voorst. Hoe wilt u wonen en leven? De rol van de gemeenteraadsleden is daar belangrijk in, zij bepalen wat er op de agenda komt de komende 4 jaren.

En ook bijzonder: u krijgt een nieuwe burgemeester. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat Paula Jorritsma-Verkade in een warme en hartelijke, zelfbewuste, gemeente komt. En dat zij alle kansen krijgt om een echte eerste burger van de gemeente Voorst te zijn. Ondanks deze pittige tijd, vertrouw ik erop dat u de kleur van het leven blijft zien en alle kansen die er zijn. Ik wens u een veerkrachtig en kansrijk 2022 toe!

Liever downloaden? Klik dan hier.  (pdf - 0,8 MB)