NL-Alert: iédereen direct informatie bij een noodsituatie


Help u zelf en uw omgeving als u een NL-Alert ontvangt.

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert u bij noodsituaties. Het is vanzelfsprekend dat u doet wat er staat als u een NL-Alert ontvangt. Toch lukt dat niet iedereen. Ontvangt u een NL-Alert waarin bijvoorbeeld staat dat u vanwege een rookwolk met giftige stoffen in uw buurt binnen moet blijven en de ramen moet sluiten? En ziet u dat de buurvrouw net op dat moment haar hond gaat uitlaten? Dan kunt u ervan uitgaan dat zij het NL-Alert niet heeft gelezen. Waarschuw haar dan. Zo heeft iédereen direct informatie bij een noodsituatie.

Zo ontvangt u een NL-Alert

NL-Alert ontvangt u op uw mobiele telefoon. Als u een NL-Alert krijgt, hoort u een hard en doordringend alarmgeluid. Dit klinkt anders dan een normaal berichtje. U ziet het NL-Alert gelijk op het beginscherm van uw mobiele telefoon.  Voor het ontvangen van NL-Alert hoeft u niets in te stellen op uw mobiele telefoon. Uw mobiel moet wel aan staan. NL-Alert is gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. U ontvangt NL-Alert ook als het mobiele netwerk overbelast is.

Hoe zendt de overheid NL-Alert uit?

De overheid kan een NL-Alert uitzenden via alle zendmasten van Nederlandse telecomproviders. Tijdens een noodsituatie bepaalt de lokale veiligheidsregio in welk gebied het NL-Alert uitgezonden moet worden. Dit is afhankelijk van de plek van het incident en bijvoorbeeld van de wind. Zelfs als u kilometers verderop woont kan een gevaarlijke rookwolk met giftige stoffen zo uw woonplaats bereiken. Bent u verbonden met een zendmast die bereik heeft in het betreffende gebied? Dan ontvangt u het NL-Alert.

Geen NL-Alert ontvangen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u het NL-Alert niet ontvangt.

  • Uw mobiele telefoon stond uit of op vliegtuigstand
  • U had tijdelijk geen bereik
  • Uw mobiele telefoon was niet verbonden met een zendmast die het NL-Alert uitzond.