Onderhoud asfalt


Vanaf half juni tot en met half september voert Rusch asfalt bv onderhoud uit in de gemeente.

In de periode half juni tot en met half september gaat Rusch Asfalt B.V. in opdracht van de gemeente Voorst onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan asfaltwegen. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Vervangen/aanbrengen nieuwe deklaag

 • Beelelaan Voorst
 • Broekstraat Klarenbeek (Hoofdweg-/spoorlijn)
 • Burg. v.d. Feltzweg Twello (Holthuizerstraat-Derk Brouwerstraat)
 • de Zanden Teuge (Oude Wezeveldseweg-Zandenallee)
 • Doornweerdstraat Twello (Verdistraat-Twellosebeek)
 • Gravenstraat Voorst (Kruisbosweg-perceel 23 en spoorlijn-perceel 14)
 • Hezeweg Voorst (spoorlijn-Beekzichtweg)
 • Kleine Enkweg Voorst
 • Lochemsestraat de Vecht (komgrens-Zandenallee)
 • Nijenbeekseweg Voorst (dijkovergang bomendijk)
 • Noord Emperweg Voorst (spoorlijn-Leusvelderweg)
 • Oude Apeldoornseweg Wilp (Zutphenseweg-perceel 2) 
 • Noordijkpad Twello/Wilp
 • Voorderpad Twello/Wilp
 • Watergatstraat Voorst (Appenseweg-Bekenstraat)
 • Zandenallee Teuge Lochemsestraat-perceel 10)

Vervangen/aanbrengen nieuwe deklaag en grasbetonstenen

 • Hallseweg Klarenbeek
 • Tuinstraat Voorst (Enkweg – nieuw asfalt)

Aanbrengen slijtlagen

 • Bloemenksweg Voorst
 • Achterhoekseweg Wilp-Achterhoek (Leemsteeg-perceel 3)

Vervangen asfaltverharding door elementverharding

 • Jachtlustweg Twello

Vervangen asfaltverharding door betonverharding

 • Kerkepad Nijbroek

De werkzaamheden worden per weg/traject uitgevoerd. De definitieve planning is nu nog niet bekend. De aannemer informeert de aanwonenden, bedrijven en belanghebbenden minimaal vijf dagen van tevoren schriftelijk over het afsluiten van de weg. De wegen blijven voor aanwonenden, bedrijven en aangrenzende percelen zoveel als mogelijk bereikbaar. De werkzaamheden brengen enige overlast met zich mee. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Vragen

Hebt u voorafgaand aan de werkzaamheden nog vragen? Neem gerust contact op met de contactpersoon van de aannemer, Freek te Boekhorst. Hij is bereikbaar via emailadres info@ruschasfalt.nl