Onderhoud viaduct A1 Iordensweg (Posterenk)


Verkeer naar de A1 ondervindt hier nauwelijks hinder van.

Viaduct A1 Posterenk

Van maandag 2 maart tot en met donderdag 18 juni 2020 is het viaduct onder de A1 van de H.W. Iordensweg afgesloten voor het verkeer. Van Mourik-Salverda voert dan namelijk in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland onderhoud uit aan het viaduct. 

De H.W. Iordensweg is daarom tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het autoverkeer. De omleiding is via de Fliertweg en de Molenallee. De H.W. Iordensweg blijft wel toegankelijk voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Verkeer richting de A1 zal minimale hinder ondervinden. 

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar gvsteveninck@mourik.com