Onderhoudswerkzaamheden N344: Twello – Deventer


Tussen 23 augustus en 5 november 2021 voert de Provincie Gelderland onderhoudswerkzaamheden uit aan de N344 tussen Twello en Deventer. Naast het vervangen van het asfalt voert de Provincie Gelderland onderhoud uit aan de tunnel onder het spoor bij De Hoven. De verkeerslichten bij de kruising N790 worden vervangen en de rotondes bij de Wezeveldseweg, Domineestraat, en Terwoldseweg worden aangepast.

kaartje werkzaamheden n344

Planning

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden tussen 23 augustus en 5 november 2021 in 7 fases uitgevoerd:

maandag 23 augsutus t/m vrijdag 3 september 2021         - Fase 1: Rotonde Oude Wezeveldseweg - rotonde Domineestraat (Twello)
maandag 6 september t/m vrijdag 17 september 2021       - Fase 2: Rotonde Domineestraat - rotonde Terwoldseweg (Twello) 
vrijdag 25 oktober t/m maandag 5 november 2021             - Fase 3: Rotonde Terwoldseweg (Twello) - kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) 
vrijdag 22 oktober t/m maandag 25 oktober 2021               - Fase 4: Kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) - Wilhelminabrug (Deventer) 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 22 oktober 2021             - Fase 5: Tunnel onder het spoor bij de Hoven 
maandag 20 september t/m vrijdag 22 oktober 2021           - Fase 6: Vervangen verkeersregelinstallatie kruising N790 
maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september 2021        - Fase 7: Aanbrengen rood asfalt ter hoogte van de kruisingen op de fietspaden tussen Apeldoorn en Deventer 

Afsluiting en omleidingsroutes

Tijdens het werk moet de N344 gedeeltelijk afgesloten worden. Dit is nodig om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Doorgaand verkeer tussen Deventer en Apeldoorn wordt omgeleid via de A1 en de A50. Op gelderland.nl/n344 staat per fase een kaart voor de lokale omleiding.

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de fietspaden. Als er werkzaamheden zijn aan de fietspaden, worden de fietsers omgeleid over het fietspad aan de andere zijde van de weg of lokaal door Twello.

Landbouw verkeer

De N344 had in het verleden nabij de onderdoorgang onder het spoor 2 rijstroken in beide richtingen. Dit is vanwege het gebruik van de weg al teruggebracht naar 1 rijstrook in beide richtingen. De 2 rijstroken zijn wel destijds omgevormd tot rijstroken voor landbouwverkeer. De N344 wordt weinig gebruikt door landbouwverkeer, daarom gaat de provincie deze rijstroken voor en na de onderdoorgang verwijderen. Bij de onderdoorgang zelf blijft de strook liggen. In plaats van asfalt worden groene bermen aangelegd. Dit is goed voor de biodiversiteit, de natuur en het klimaat.

Kijk voor meer informatie op deze website