Ondertekening overeenkomst nieuwbouwontwikkeling Winkler Prins locatie te Voorst


Dave van Zalk van IJsseldal Wonen en burgemeester Paula Jorritsma-Verkade

Donderdag 30 mei ondertekenden burgemeester Paula Jorritsma-Verkade en Directeur bestuurder van IJsseldal Wonen, Dave van Zalk, de anterieure overeenkomst voor de beoogde nieuwbouwontwikkeling van de Winkler Prins locatie in het dorp Voorst.

Met deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de verdere ontwikkeling  tot aan het einde van het project. Binnenkort zal de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vaststellen. Dit plan maakt het mogelijk voor IJsseldal Wonen om 13 verouderde, bestaande woningen te slopen en daarvoor in de plaats 20 nieuwe duurzame sociale huurwoningen te bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met de ontwikkeling en realisatie van 14 compacte en betaalbare koopwoningen. Gemeente en IJsseldal Wonen hopen dat de procedures om te komen tot een omgevingsvergunning vlot verlopen, zodat potentiële huurders en kopers snel een woning kunnen vinden in Voorst.