Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte


Binnenkort vindt er in onze gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte.

Logo SCAN aardwarmte

Op dit moment is het seismisch onderzoek van SCAN tot nadere orde stilgelegd in verband met aanhoudende regen. Wanneer dit kan worden hervat, hangt af van het weer. Meer informatie kunt u lezen op www.scanaardwarmte.nl

Binnenkort vindt er in de gemeente Voorst onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. Het onderzoek betreft een zogeheten seismisch onderzoek en duurt een aantal weken. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis namens SCAN. Zij co├Ârdineren dit landelijke, seismisch onderzoek in opdracht van de Rijksoverheid (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Het SCAN-programma wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO onder de naam SCAN. EBN is hoofduitvoerder van het seismisch onderzoek. Via dit onderzoek verzamelt de Rijksoverheid informatie over de ondergrond in geheel Nederland om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar winning van aardwarmte in potentie mogelijk is.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd door SCAN. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.

V1 naast A1 in relatie tot seismisch onderzoek

Uiteraard heeft SCAN de planning van hun werkzaamheden afgestemd met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in verband met de geplande ontmanteling van de V1-bom naast de A1 (ter hoogte van Wilp) op zondag 8 maart a.s.

Kijk voor meer informatie op scanaardwarmte.nl
Heeft u vragen die rechtstreeks te maken hebben met de uitvoering van de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar info@scanaardwarmte.nl of bel (24 uur per dag) 030-23 39 013.