Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte


Vanaf 19 oktober tot en met medio november vindt er in een strook tussen Apeldoorn en Deventer een seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Kijk voor de strook op het kaartje. Deze planning kan eventueel nog veranderen door weersomstandigheden. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving hebben hierover een brief ontvangen.

Trekker met meetapparatuur

Seismisch onderzoek

Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN, (landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). Tijdens dit onderzoek worden er op bepaalde plekken gaten in de grond gemaakt. Door geluidsgolven in de ondergrond te brengen worden zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart gebracht. Dit noemen ze seismisch onderzoek.

Aardwarmte

SCAN brengt de geschiktheid van de ondergrond dus in kaart om zo nauwkeuring in te kunnen schatten waar de ondergrond in Nederland geschikt om aardwarmte te winnen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. Met deze aardwarmte kan een grootschalig warmtenet gerealiseerd worden waarbij hele wijken verwarmd worden.

Als onderdeel van de energietransitie ziet de overheid kansen om met aardwarmte een deel van de vraag naar het verwarmen van huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond. De overheid wil met deze onderzoeken meer informatie verzamelen over de diepe aardlagen. Het onderzoek is dus verkennend en het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Veiligheid

Seismisch onderzoek wordt al langere tijd in Nederland gedaan. De organisatie die het onderzoek uitvoert is EBN. Zij heeft jarenlange ervaring met dit soort projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de vergunningen hiervoor afgegeven. Zij zijn ook verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en de veiligheid van het onderzoek. Wat direct omwonenden ervan kunnen merken is af en toe een licht plofje in de grond of lichte trilling zoals u wel eens voelt als er een vrachtwagen voorbij rijdt. De metingen vinden voornamelijk in de avond plaats omdat het dan rustiger is op straat. Zo kan er nauwkeuriger gemeten worden.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: scanaardwarmte.nl. Heeft u vragen? Mail dan naar info@scanaardwarmte.nl.