Onderzoek veiligheid en handhaving


Wat is uw mening over veiligheid en handhaving in de gemeente Voorst?

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade: “Zorgen voor een zo prettig en veilig mogelijke leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente Voorst vind ik belangrijk. Als gemeente doen we dit samen met u, als inwoners. We hebben elkaar daarbij nodig. Voor de komende vier jaar maken wij als gemeente nieuw beleid voor veiligheid en handhaving. Wij willen daarbij uw hulp vragen. Via een digitaal inwonerspanel kunt u meedoen door een vragenlijst in te vullen. Uiteraard laten wij u weten wat wij met uw mening en ideeën hebben gedaan.”

Politie met voertuigen op een parkeerterrein

Veiligheidsplan

Iedere vier jaar wordt er een veiligheidsplan vastgesteld. Dit doen we samen met de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Onveilige situaties laten zich immers niet scheiden door gemeentegrenzen. In 2024 maken wij weer een nieuw plan. Landelijk, regionaal en lokaal zien we dat themaʼs als ondermijning, zorg en veiligheid en digitale veiligheid belangrijke aandachtspunten zijn. Op basis van het veiligheidsplan maken wij elk jaar een uitvoeringsplan. Daarin staan de concrete maatregelen en acties voor het komende jaar.

Wij zijn benieuwd hoe u als inwoner van de gemeente Voorst de veiligheid in uw wijk, dorp en gemeente ervaart. Uw antwoorden kunnen wij dan meenemen in het maken van het uitvoeringsplan.

Handhavingsbeleid

Dit najaar vernieuwen wij ook ons handhavingsbeleid voor de komende vier jaar. Dat doen wij als gemeente Voorst zelfstandig. Wij vinden een prettige en veilige leefomgeving voor alle inwoners erg belangrijk. Daar horen ook regels bij. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met elkaar. We willen graag weten hoe u aankijkt tegen toezicht en handhaving in onze gemeente. Wat gaat goed en wat kan nog beter. Weet u bijvoorbeeld welke hulp en instanties u kunt inschakelen als er iets aan de hand is? Uw antwoorden nemen we mee in het handhavingsbeleid dat wij dit najaar gaan vernieuwen.

Online vragenlijst

Om uw meningen en ervaringen mee te nemen in beide plannen hebben we een korte online vragenlijst gemaakt. Deze kunt u vanaf woensdag 27 september tot en met zondag 15 oktober 2023 invullen. Dit kan op voorst.nl/onderzoek-veiligheid-handhaving. Het invullen van vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u liever een papieren versie om in te vullen? Neem dan contact op met Moventem via het telefoonnummer 0575- 843738 of mail naar onderzoek@moventem.nl. Zij sturen u een papieren vragenlijst met antwoordenvelop toe, zodat u de vragenlijst gratis terug kunt sturen.