Onderzoek vrijetijdsbesteding jongeren


De gemeente Voorst brengt van 7 tot 21 september 2020 met een digitale enquête in kaart hoe jongeren tussen de 12-23 jaar hun vrije tijd doorbrengen.

Vragenlijst vrijetijdsbesteding jongeren

Als de gemeente weet waaraan deze jongeren behoefte hebben, kan zij beter haar best doen om hen hierbij zo goed mogelijk te helpen.

Online vragenlijst

Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Ben je lid van een vereniging of sportclub? Organiseer je graag dingen? Kan de gemeente jou hierbij helpen? Dit zijn de vragen die wethouder Harjo Pinkster (economie, jeugd en cultuur) het liefst persoonlijk aan alle jongeren zou stellen. Maar gezien het grote aantal jongeren is dit lastig. “Als wethouder voel ik me er verantwoordelijk voor dat jongeren in onze gemeente fijn en gezond kunnen opgroeien tot actieve en sociale volwassenen. Wat hebben zij daarvoor van ons nodig? Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit lukt? Dat hoor ik nu graag van de jongeren zelf. Zij weten zelf immers het beste waar ze behoefte aan hebben. En daar kunnen wij dan weer mee aan de slag.”

Persoonlijke oproep

Alle ruim 2000 jongeren in de leeftijd 12-23 hebben een oproep van de gemeente Voorst op de deurmat gehad, met de vraag om de online vragenlijst in te vullen, eventueel na toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Zo kunnen zij hun stem laten horen. De enquête is geheel anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Voorst uitgevoerd door Van Lier Onderzoek (Léon van Lier) in samenwerking met Pink Hilverdink.

Groepsgesprek met jongeren

Alle jongeren worden daarnaast uitgenodigd om deel te nemen aan een groepsgesprek. In oktober organiseert de gemeente een bijeenkomst om te praten over de uitkomsten van de vragenlijsten. Daarnaast wil de gemeente Voorst ook graag de ideeën en wensen horen over een nieuw jongerencentrum.

Nieuw jongerenwerk

Het jongerenwerk van de gemeente Voorst wordt in 2020 opnieuw aanbesteed. Daarom is het belangrijk te weten waar deze doelgroep behoefte aan heeft. Alle ouder(s)/verzorger(s) van jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar hebben een brief thuisgestuurd gekregen met daarin uitleg op welke wijze hun kinderen kunnen deelnemen aan de digitale enquête. Alle jongeren van 16 jaar en ouder hebben de brief persoonlijk toe gestuurd gekregen. Het is voor de gemeente belangrijk dat jongeren de gelegenheid krijgen de vragenlijst zelf in te vullen, zodat er een goed beeld ontstaat over wat jongeren willen en welke ondersteuning misschien nodig is. In de brief is ook verder uitgelegd hoe ouders/verzorgers toestemming kunnen geven voor deelname.