Ontwerp-Luchthavenbesluit Teuge ter inzage


Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 31 augustus 2021 het ontwerp-Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld en openbaar gemaakt voor inspraak.

luchthaven teuge

Zienswijzen indienen

Iedereen kan van 6 september tot en met 17 oktober 2021 een reactie geven op dit ontwerp Luchthavenbesluit door via een link op www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp een zienswijze in te dienen.

Informatiebijeenkomst op 14 september 2021

Op 14 september 2021 organiseert de provincie Gelderland van 19.00 uur tot 20.00 uur een online informatiebijeenkomst. De provincie Gelderland geeft dan meer informatie over het ontwerp. En er is gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig. Geïnteresseerden kunnen op 14 september vanaf 19.00 uur via de link op www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp met een laptop/tablet of telefoon deelnemen. Een wachtwoord is niet nodig.

De lijst met meest gestelde vragen komt na de bijeenkomst op www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp te staan. Hier is ook vanaf 18 september de informatiebijeenkomst terug te zien.