Ontwerp programma Milieu, Afval en Duurzaamheid ter inzage


Het ontwerp Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025 ligt ter inzage. In het programma staan de ambities en bijbehorende acties voor deze drie onderwerpen voor de komende jaren.

ontwerp programma milieu afval duurzaamheid

Ontwerp programma online

Een gezonde samenleving is belangrijk voor de volksgezondheid. Het voorkomen van verontreinigingen en een goede afvalinzameling leveren daaraan een grote bijdrage. We werken aan een energieneutrale gemeente door energiebesparing, en het opwekken van duurzame energie. Het Programma is gebaseerd op eerder beleid en de evaluatie die in 2020 is uitgevoerd. Via deze link (pdf - 3,5 MB)  kunt u het ontwerp programma bekijken.

Gemeenteraad

Na 6 juni 2021 worden de eventuele inspraakreacties verwerkt en het Programma zo nodig aangepast. Uiteindelijk is de gemeenteraad het bevoegd gezag om het Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid vast te stellen. In september wordt het programma Milieu, Afval en Duurzaamheid in de gemeenteraad besproken.

Inspreken

Wilt u inspreken? Kijk dan op overheid.nl onder Beleid en regelgeving en ga naar de pagina bekendmakingen. Daar vindt u een zoekfunctie. Of klik hier  (pdf - 3,5 MB) om het document te bekijken.

Inspraakreacties stuurt u ondertekend onder vermelding van ‘programma Milieu, Afval en Duurzaamheid’, uw naam en adres, uw motivatie, en de datum van indiening één van de volgende manieren aan de gemeente:

  • Per post: Hietweideweg 20, 7391 XX, Twello.
  • Per e-mail: gemeente@voorst.nl
  • Telefonisch met de betrokken wethouder, Harjo Pinkster. Hiervoor maakt u een afspraak met het bestuurssecretariaat: 0571-27 93 17