Openbare digitale ronde-tafelgesprekken op maandag 31 mei vanaf 18.00 uur


De ronde-tafelgesprekken op maandag 31 mei starten dit keer om 18.00 uur. De ronde-tafelgesprekken zijn ter voorbereiding op de komende raadsvergaderingen. De raadsvergaderingen op 14 juni (10.00 uur) en 21 juni (19.30 uur) zijn hoogtijdagen in de politiek. Dan staan onder meer de financiën van de gemeente Voorst op de agenda.

afbeelding raad

De ronde-tafelgesprekken zijn live te volgen (beeld en geluid) via https://voorst.raadsinformatie.nl/ De stukken die de raadsleden bespreken zijn via de raadskalender te vinden.

Agenda

 • Financiën en de gemeente Voorst
  De begroting en de jaarrekening zijn belangrijke stukken voor de gemeente. Het is de gemeenteraad die deze financiële stukken vaststelt. Door dat budgetrecht bepaalt de gemeenteraad aan welke zaken de centjes van de gemeente Voorst worden besteed.
  De jaarrekening 2020 van de gemeente Voorst laat een voordeel van € 143.200 zien. Uit voortgangsbericht 2021 blijkt dat de kosten voor de Wmo en de Jeugdhulp aanzienlijk groter zijn dan gedacht. Het college zal die structurele tegenvaller verwerken en kijken welke maatregelen mogelijk zijn om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling.
  De gemeenteraad zal ook bespreken welke nieuwe dingen in de toekomst nog wel mogelijk zijn.
  Bij dat alles krijgt de raad informatie over de werkzaamheden van ‘Voorst onder de Loep’: preventie in de Voorster samenleving.
   
 • Andere( financiële) zaken
  De brug in de Oudhuizerstaat in Klarenbeek moet vervangen worden. Dat gaat € 100.000 kosten. Om de inwoners van Voorst mee te laten kijken naar bijeenkomsten van de gemeenteraad is € 200.000 nodig.
  Verder staan diverse financiële stukken van samenwerkingsverbanden op de agenda van de ronde-tafel. En nog wat andere onderwerpen.
  De complete en actuele agenda is in te zien via: https://voorst.raadsinformatie.nl

Inspreken

U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek en zo uw mening geven. Laat u dat dan wel voor vrijdag 28 mei om 12.00 uur weten. Dat doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op.
U kunt ook schriftelijk reageren op de geagendeerde onderwerpen. Uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl. De raadsvergaderingen zelf bieden geen ruimte om in te spreken.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem: https://voorst.raadsinformatie.nl. U kunt zich abonneren op de e-mail service raadsstukken. Stuur daarvoor een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen (0571-279 217) of locogriffier Dini Vriezekolk (0571-279 387