Openbare digitale vergadering gemeenteraad maandag 19 april vanaf 19.30 uur


De raadsvergadering van maandag 19 april start om 19.30 uur. Vanaf 18.45 uur reikt de burgemeester certificaten uit

openbare digitale vergadering

De raadsvergadering en de uitreiking zijn live te volgen (beeld en geluid) via https://voorst.raadsinformatie.nl/ Via de raadskalender zijn de stukken die de raadsleden bespreken te vinden.

Certificaten en kandidaten?

Inwoners met belangstelling voor het politiek bedrijf hebben de cursus Politiek Actief kunnen volgen. De deelnemers hebben de cursus onlangs afgerond. Als aandenken reikt burgemeester Penninx aan de deelnemers een certificaat uit. Dat gebeurt voor de raadsvergadering van  18.45 tot 19.30 uur. De uitreiking is via de live stream te volgen. Misschien komt u de gecertificeerde deelnemers volgend jaar weer tegen als kandidaat bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022.

Debat en besluitvorming na beeldvorming

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn besproken. Tijdens dat ronde-tafelgesprek zorgen raadsleden dat ze een heel goed beeld krijgen van de onderwerpen. Op 12 april 2021 zijn de bijdrage van Voorst aan de Landelijke Energietransitie en de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van het WMO-vervoer samen met ambtenaren en inwoners onder de loep genomen.

Agenda

  • Voorster Energie Strategie
  • Onderzoek naar grootgebruikers vraagafhankelijk vervoer

De gemeenteraad gaat in debat over deze onderwerpen en neemt vervolgens besluiten. De raad neemt besluiten over voorstellen waarover de raadsleden tijdens deze vergadering een finaal debat hebben gevoerd en onderwerpen die zonder debat al besluitrijp zijn.

Inspreken

Inspreken is mogelijk tijdens het ronde-tafelgesprek. De ronde-tafelgesprekken vinden meestal twee weken voor de raadsvergadering plaats. De raadsvergadering zelf biedt geen ruimte om in te spreken.