Openbare raadsvergadering maandag 1 en dinsdag 2 maart om 19.30 uur


De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken.

Gemeenteraad

De raadsvergadering start op maandag 1 maart om 19.30 uur en wordt in verband met de volle agenda voortgezet op dinsdag 2 maart vanaf 19.30 uur. U kunt de raadsvergadering via deze live volgen (beeld + geluid). Vervolgens klikt u op de knop “Live”. Als u ook de stukken wilt bekijken klikt u in de kalender op de raadsvergadering van 1 maart respectievelijk 2 maart 2021.

Agenda

 • Bestemmingsplan Landgoed Grote Noordijk, Wilp
 • Mutatie fractievertegenwoordigers
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 8 februari 2021
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 februari 2021
 • Woningbouwontwikkeling in Twello Noord (Twello.250+); bekrachtigen geheime karakter Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 15 februari 2021
 • Fietspad langs de Fliert; brief van Bewonersgroep Fliert Natuurlijk!
 • Nieuwe locatie brandweerkazerne Twello en Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over aangescherpte ARBO-richtlijnen VNOG
 • Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [finaal debat en besluit]
 • Onderzoek Tiny Houses [finaal debat]
 • Nota Activabeleid 2021 [finaal debat]

Indien de tijd het toelaat worden de volgende 2 agendapunten ook behandeld op maandag 1 maart. Als dat niet het geval is worden deze punten op dinsdag 2 maart behandeld.

 • Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen [finaal debat]
 • Opdrachtomschrijving voor evaluatie Voorst onder de Loep [finaal debat]

DE VOORZITTER SCHORST DE VERGADERING TOT DINSDAG 2 MAART 2021 om 19.30 UUR

 • Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 2021-2024 [finaal debat]
 • Koerswijziging Stichting Mens en Welzijn [finaal debat]
 • Een onderwerp van raadslid Visser naar aanleiding van de bespreking van de Randweg Twello in de vorige raadsvergadering [finaal debat]
   

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid  

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie