Openbare raadsvergadering maandag 20 september


Op 20 september gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens een openbare raadsvergadering in Multi Functioneel Centrum Klarenbeek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

 

De raadsleden debatteren met elkaar over de onderwerpen die eerder zijn besproken tijdens de ronde-tafelgesprekken.  

Beperkte ruimte voor gasten

Wilt u de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune? Stuur dan uiterlijk vrijdag 17 september voor 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl  – vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarvoor u belangstelling heeft. Vanwege de corona-maatregelen is er beperkt ruimte voor gasten. U kunt de vergadering alleen bijwonen met een bevestigingsmail van de griffie. 

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Bestemmingsplan Rijksstraatweg 69, Twello [besluit]
  • Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) [eerste ronde debat]
  • Verkeersveiligheid, een verhaal apart [finaal debat]
  • Kansenkaart Bussloo (voorhangprocedure) [finaal debat]
  • Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid [finaal debat]
  • Snipperroute [finaal debat]
  • Actualisatie bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer Apeldoorn Brummen Epe Voorst [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De gemeenteraad kan nog wijzigingen aanbrengen in de onderwerpen of de volgorde van behandeling.
De actuele agenda kunt u vinden via de kalender in het raadsinformatiesysteem via https://voorst.raadsinformatie.nl. Als u op 20 september klikt verschijnt vervolgens de agenda in beeld.

Audioverslag

Van de bespreking op 20 september wordt een audioverslag gemaakt. Het audioverslag kunt u de volgende dag terug luisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u zoeken op een agendapunt en/of spreker.

Vervolg?

Het kan zijn dat er te weinig tijd is voor alle onderwerpen. De raadsvergadering wordt dan de volgende dag (21 september) digitaal voortgezet. Ook de eventuele digitale vervolg-vergadering start om 19.30 uur en is online te volgen. Een link naar de uitzending vindt u dan via de raadskalender.

Besluiten na finaal debat

Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen waarover de raadsleden het finale debat hebben gevoerd en het onderwerp besluitrijp is. Over een deel van de voorstellen gaan de raadsleden niet in debat. De raad neemt over deze besluitrijpe voorstellen een besluit zonder finaal debat. In een enkel geval wordt geen besluit gevraagd van de raad maar wordt alleen een debat gevoerd.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprek­ken wel ruimte. Deze ronde-tafelgesprekken zijn twee weken voorafgaand aan een openbare raafsvergadering en worden aangekondigd via de website, voorstwijzer en social kanalen.