Raadsvergaderingen maandag 21 en woensdag 23 september


De raadsvergaderingen vinden zowel maandag 21 als woensdag 23 september plaats in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Klarenbeek, Bosweg 14. Beide vergaderingen starten om 19.30 uur.

MFC Klarenbeek

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.

Klik hier om de agenda en vergaderstukken van maandag 21 september te bekijken.
Klik hier om de agenda en vergaderstukken van woensdag 23 september te bekijken.

Agenda raadsvergadering maandag 21 september

Als eerste spreekt de voorzitter van de raad een In Memoriam uit in verband met het overlijden van raadslid R.W. Kooij. Ook de fractievoorzitter van VVD-Liberaal2000 spreekt naar aanleiding van het overlijden van raadslid R.W. Kooij.
Daarna debatteert de gemeenteraad over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt verder gesproken over:

 • Benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur [besluit]
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 7 september 2020 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2020 [besluit]
 • Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.W. Kooij en toelating in de raad
 • Concept Regionale Energie Strategie [finaal debat; voorhangprocedure]
 • “Duimen voor de dorpen”, een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen Buitensociëteit en aanvullende vragen [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen over Handhavend optreden tegen een krantendistributiepunt [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw Aldi en inbreiding [finaal debat]
 • Wenselijkheid blijverslening [finaal debat]

Agenda raadsvergadering woensdag 23 september

 • Programma Mobiliteit 2020 – 2030 [verkennend debat]
 • Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet [finaal debat]
 • Programma Groen 2020 t/m 2025 [verkennend debat]
 • Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst, beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Vergadering bijwonen?

U kunt één of meerdere agendapunten van de  raadsvergaderingen fysiek bijwonen vanaf de publieke tribune. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 18 september om 12.00 uur aan. Stuur daartoe een e-mail naar raad@voorst.nl met uw naam, telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.
In verband met corona-maatregelen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt alleen komen als u een bevestiging van de griffie heeft ontvangen. Wij vertrouwen op uw begrip.

Vergadering afluisteren?

We maken ook een audioverslag. De volgende dag kunt u via voorst.raadsinformatie.nl de vergadering woordelijk afluisteren. Klik via de “kalender” op de gewenste vergadering. Na enkele dagen is het verslag bewerkt en kunt u direct kiezen voor een agendapunt of spreker.

Geen inspraakmogelijkheid

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op deze vergaderingen kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem

Wilt u per e-mail geattendeerd worden op de agenda’s van de ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering, dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl
Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387