Openbare digitale vergadering gemeenteraad maandag 14 juni vanaf 10.00 uur met overhandiging manifest


Let op: De raadvergadering op 14 juni start om 10.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering vindt de aanbieding van het manifest plaats. De aanbieding en de raadsvergadering worden live gestreamd en kunt u tevens later terugkijken.

raadsfoto

Manifest

Op 14 juni 2021 biedt Jongeren Milieu Actief om 9.30 uur een manifest aan: het manifest voor klimaatrechtvaardigheid. Aansluitend begint om 10.00 uur de openbare digitale raadsvergadering. 

Hoogtijdagen

De raadsvergaderingen van 14 en 21 juni 2021 vormen twee van de hoogtijdagen van de lokale democratie. Bij deze raadsvergaderingen staan de financiën van de gemeente en diverse samenwerkingsverbanden centraal. En natuurlijk wat er met het geld gedaan wordt.
De fracties bespreken onder meer de prioriteitennota en geven een algemene beschouwing op de toekomst van Voorst. Het vervolg van deze raadsvergadering is voorzien op 21 juni 2021 vanaf 19.30 uur. Dan vindt het finale debat over de hoofdlijnen van het toekomstige beleid in Voorst plaats en neemt de raad besluiten.

Meekijken

De overhandiging en de raadsbijeenkomst is live in beeld en geluid te volgen via de raadskalender: https://voorst.raadsinformatie.nl/. Vervolgens klikt u op de knop “Live”. Als u ook de stukken wilt bekijken klikt u in de kalender op de raadsvergadering van 14 juni 2021. Behoorlijke bespreking van alle onderwerpen kost tijd. Daarom is maandag 21 juni vanaf 19.30 uur ingeroosterd als finale van de hoogtijdagen.

Doel

Tijdens de ronde-tafelgesprekken zijn de onderwerpen eerder beeldvormend besproken. Nu zullen de fracties duidelijk maken wat ze vinden van de voorstellen van het college. Vanwege het vertrek van een raadslid zal een commissie de geloofsbrieven van een nieuw benoemd raadslid onderzoeken.

Agenda

Op de agenda staan de financiële stukken van de gemeente Voorst. Naar aanleiding van die stukken zullen alle fracties hun algemene beschouwing geven. Dat gebeurt nadat een nieuw raadslid beëdigd is en de raad afscheid heeft genomen van mevrouw V.C.J. Groothuis – Beijer.
Op de agenda staan verder nog zaken als Beschermd Thuis 2030, Leisurelands, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de Regio Stedendriehoek, de GGD Noord- en Oost-Gelderland, PlusOV de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel en Tribuut.

Besluiten

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De gemeenteraad kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd. Over een deel van de voorstellen gaan de raadsleden niet in debat. Over deze besluitrijpe voorstellen neemt de raad een besluit zonder finaal debat.

Geen inspreekmogelijkheid

Inspreken bij de raadsvergadering is niet mogelijk. De rondetafelgesprekken bieden daar juist wel ruimte voor. De gemeenteraad houdt als regel twee weken voor de raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

Informatie

Alle stukken voor de raadsvergaderingen op 14 en 21 juni 2021 zijn te vinden via deze link: Via de link kunt u de uitzending live bekijken of later nog eens terugkijken. U kunt daar ook de (gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie voor gebruiken.