Operatie Steenbreek: minder tegels, meer groen


De gemeente Voorst heeft zich aangesloten bij de ‘Operatie Steenbreek’

Operatie Steenbreek

Het doel van deze deelname is om er samen met onze inwoners voor te zorgen dat er meer groen in de privé-omgeving komt en daarnaast om alle kansen en mogelijkheden te benutten voor het vergroenen van de openbare ruimte. De gemeente en de Stichting Steenbreek willen hiermee zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving voor plant, dier en mens. 

Meer groen is beter voor mens en dier
Het klimaat verandert en ook in de gemeente Voorst merken we dit. Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen zorgt er voor dat water beter in de bodem kan zakken en niet via het riool afgevoerd hoeft te worden. Meer groen in de bebouwde omgeving tempert de temperatuur bij hitte en vangt fijnstof op waardoor de lucht schoner blijft. Insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied en mensen voelen zich prettiger en gezonder in een groene leefomgeving. 

Vergroenen openbare ruimte
Naast tegels vervangen voor nieuw groen moet ook het beheer van de openbare ruimte aangepast worden. Door ons groen op een ecologische manier te beheren, komt er meer ruimte voor plant en dier wat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit. Het omvormen van ons maaibeheer bijvoorbeeld, gazons niet meer wekelijks maaien maar 1 tot 3 keer maaien per jaar. Hierdoor ontstaat er meer plantengroei en is er meer ruimte voor insecten. 

Operatie Steenbreek
In Nederland zijn al zo’n 120 gemeenten aangesloten bij de ‘Operatie Steenbreek’ en actief bezig om samen met hun inwoners de omgeving te vergroenen. Ook in de gemeente Voorst helpt de stichting ons om samen met onze inwoners en de bedrijven aan de slag te gaan. Wilt u alvast meer informatie over Stichting Steenbreek en wat u kunt doen? Neem dan een kijkje op operatiesteenbreek.nl