Opleving van het coronavirus? Zo bereiden we ons voor!


Na ruim 2 jaar is corona niet meer weg te denken uit onze samenleving. In die 2 jaar is er veel bekend geworden over het virus, bijvoorbeeld dat het virus muteert en er een nieuwe variant kan ontstaan. Met als gevolg dat corona weer de kop op kan steken en een golf kan veroorzaken.

Om daar goed op voorbereid te zijn heeft het kabinet een strategie gemaakt voor langere termijn. Deze strategie streeft twee doelen na:

 • Nederland open houden
 • De zorg toegankelijk houden voor iedereen

Voor het realiseren van deze doelstellingen is inzet van iedereen nodig. Het openhouden van de samenleving vraagt immers om een integrale en preventieve aanpak en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zo houden we de samenleving zoveel mogelijk open en de zorg toegankelijk, ook als het virus weer opleeft.

Nederland is open en dat willen we zo houden.

Daarom zetten we in op:

 • Voorbereiding RIVM
  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) houdt het virus goed in de gaten en adviseert of er nieuwe coronaprik of maatregelen nodig zijn. Experts kijken naar een hele lijst met dingen als het aantal besmettingen, de situatie in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere landen, coronadeeltjes in het rioolwater, de klachten en de bescherming van vaccins.
 • Voorbereiding GGD
  Als blijkt dat de situatie zorgwekkend wordt, dan kan het zijn dat er een nieuwe vaccinatieronde komt. De GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) is dan in staat om per direct te gaan prikken. Er is genoeg voorraad en prikcapaciteit om iedereen vanaf 12 jaar een vaccin aan te bieden.
 • Voorbereiding sectoren
  De overheid heeft ook sectoren als onderwijs, sport, cultuur, retail en vervoer gevraagd om plannen te maken ter voorbereiding op een eventuele coronagolf. Deze plannen liggen klaar. Bij een opleving van het virus kunnen ook deze plannen meteen worden uitgevoerd.
 • Communicatie
  We blijven actief communiceren over het verloop van het virus en het belang van het naleven van de basisadviezen. Communicatie beweegt mee met het verloop van het virus.

En zo kunt u bijdragen

Ons gedrag heeft veel invloed op de verspreiding van het virus. Door de volgende leefregels te volgen draagt u bij aan de bestrijding van het coronavirus:

 • Doe een zelftest als u klachten heeft
 • Blijf thuis als u corona heeft
 • Was heel vaak uw handen
 • Ventileer regelmatig

Vaccineren is nog steeds mogelijk

Ook vaccineren draagt bij aan het openhouden van Nederland en het leren leven met het coronavirus. Als u wilt, is het nog steeds mogelijk een vaccin te halen. Dit geldt voor de eerste prikken, de booster en de herhaalprik. Wilt u meer informatie over het (alsnog) halen van een vaccinatie? Kijk dan op coronavaccinatie.nl/prikwijzer.