Opvang Oekraïense vluchtelingen


De afgelopen dagen is er achter de schermen hard gewerkt om ons voor te bereiden op de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Voorst. Als gemeente zelf zorgen wij ervoor dat er op zeer korte termijn (circa 14 dagen) acute noodopvang beschikbaar is voor circa 50 Oekraïense vluchtelingen.

Door de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is aan alle 22 gemeenten gevraagd om acute noodopvanglocaties te organiseren en beschikbaar te stellen. Vanuit het landelijke Veiligheidsberaad hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gekregen om, in eerste instantie, per veiligheidsregio 1.000 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Deze 1.000 opvangplekken voor de VNOG-regio moeten binnen 2 weken operationeel zijn.

Korte termijn (tot 3 maanden)

Wij hebben, zoals het er nu uitziet, 2 grotere locaties beschikbaar waar op korte termijn circa 44 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Eén locatie is van onszelf; de andere locatie is ons aangeboden. Ook hebben wij vanuit inwoners diverse aanbiedingen voor logeermogelijkheden ontvangen. Deze variëren qua type aanbod. Voor de korte termijn zullen wij vooral ingaan op aanbiedingen die al ‘bewoonklaar’ zijn. En dus voor de korte termijn een goede en bruikbare aanvulling kunnen zijn op de eerste circa 44 plekken die wij al kunnen aanbieden op de 2 grotere locaties. Als de hulpvraag voor de korte termijn vanuit de VNOG groter wordt, vragen wij opnieuw hulp aan onze inwoners voor het vinden van ‘bewoonklare’ logeermogelijkheden. En bekijken wij de aanbiedingen van inwoners waar op locatie nog zaken in orde gemaakt moeten worden (want nog niet bewoonklaar). Eventueel kunnen wij dit dan aanvullen met slaapplekken in lokale hotels en/of B&B’s.

Bij de 2 grotere locaties is bovendien de mogelijkheid aanwezig voor een fijne, gezamenlijke woon- en eetkamer. En de locaties zijn geschikt voor onderlinge sociale contacten en het verlenen van hulp door bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Voorst. Afspraken hierover maken wij op korte termijn met alle betrokken partijen.

Wij willen op dit moment in ieder geval alle inwoners, die tot nu toe contact met ons hebben opgenomen met ideeën of met het aanbod van daadwerkelijke logeermogelijkheden, héél hartelijk bedanken! En aan inwoners die nog geen contact hebben opgenomen, maar wél ‘bewoonklare’ logeermogelijkheden beschikbaar hebben, vragen dit alsnog te doen via oekraine@voorst.nl  

Lange termijn (vanaf 3 maanden)

Wij zijn als gemeente ook zelf bezig met het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen voor de langere termijn. Dus een locatie die geschikt is voor Oekraïense vluchtelingen om langer dan 3 maanden te verblijven. De locatie hebben wij al in beeld. Alle details moeten echter nog uitgewerkt worden. Dit doen wij de komende weken. Zodra wij meer hierover kunnen melden, komen wij bij u terug met verdere berichtgeving erover.