Opvang Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Voorst


De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een onvoorstelbaar grote stroom vluchtelingen. Wij, u en alle inwoners zien dat dagelijks via de media.

hietweideweg

De situatie is schrijnend en mensonterend. Zoals u al bekend is, hebben alle gemeenten in Nederland de opdracht gekregen om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. Deze opdracht is door de rijksoverheid neergelegd bij de veiligheidsregio’s in Nederland. In onze regio is dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (= VNOG). Op korte termijn (= per 20 maart a.s.) moeten wij als gemeente circa 50 korte-termijnopvangplekken bewoonklaar opleveren. Dat zijn plekken waar vluchtelingen circa 3 maanden kunnen verblijven. Per medio juni a.s. moeten wij als gemeente ook lange-termijnopvangplekken beschikbaar hebben. Dat zijn plekken waar vluchtelingen langer dan 3 maanden kunnen verblijven.

Korte termijn (tot 3 maanden)

Wij hebben 2 grotere locaties beschikbaar, waar op korte termijn (planning is per 20 maart a.s.) vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Eén locatie is van onszelf; de andere locatie is ons aangeboden door een particuliere eigenaar van een bewoonklaar pand.

  • Gemeentewerf (Jupiter 2 Twello)
    De gemeentewerf aan de Jupiter 2 in Twello stellen wij beschikbaar voor korte-termijnopvangplekken. In het gebouw de Gemeentewerf kunnen wij circa 16 vluchtelingen goed opvangen. Deze locatie wordt op dit moment gereed gemaakt. Dit gebeurt in goede afstemming met de brandweer Twello die ook op deze locatie haar thuisbasis heeft.
  • Bedrijfswoning via bouwbedrijf Nikkels uit Twello
    Nikkels uit Twello biedt een leegstaande bedrijfswoning aan voor ‘korte-termijn-opvangplekken’. Deze bedrijfswoning staat aan de Rijksstraatweg 145 in Twello. Wij kunnen hier circa 15 vluchtelingen opvangen. De woning is bewoonklaar voor wat betreft afwerking en alle faciliteiten (woon/eetkamer, keuken, badkamer, toilet e.d.). De gemeente zorgt ervoor dat deze woning per 20 maart a.s. ook is ingericht voor bewoning en slapen.
  • Particuliere bewoonklare huisvesting
    Een aantal inwoners hebben ons ‘bewoonklare’ opvanglocaties aangeboden. Deze inwoners zijn in contact gebracht met de landelijke stichting Takecarebnb, dat een eerste telefonische screening uitvoert. Als hieruit blijkt dat de locatie geschikt is dan kan er een match gemaakt worden tussen opvanglocatie en vluchteling. Vervolgens kunnen gemeentemedewerkers de locatie bezoeken om te controleren op geschiktheid, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid.

Lange termijn (vanaf 3 maanden)

Wij zijn als gemeente ook al bezig met voorbereidingen voor het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen voor de langere termijn. Dus een locatie die geschikt is voor vluchtelingen om langer dan 3 maanden te verblijven. Deze locatie wordt het oude Veluws college aan de Hietweideweg 20. Op dit moment is dit het tijdelijke gemeentehuis. Naar verwachting verhuizen wij in het Pinksterweekeinde (5/6 juni a.s.) als organisatie terug naar het gemeentehuis aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello. De planning is om dan per 20 juni a.s. de Hietweideweg 20 operationeel en bewoonklaar te hebben voor de meer langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen. Alle details moeten hiervoor nog uitgewerkt worden. Dit doen wij de komende weken.

Herontwikkeling locatie voormalig Veluws college en Gemeentewerf

De locatie voormalig Veluws College en de gemeentewerf is in beeld voor herontwikkeling naar woningbouw. Hierover zijn de afgelopen week (11 en 12 maart) de eerste inloopsessies voor geïnteresseerden geweest. De opvang van Oekraïense vluchtelingen voor de middellange termijn heeft vooralsnog geen consequenties voor de herontwikkeling van deze locatie, omdat de sloop- en bouwwerkzaamheden naar verwachting medio 2023 – 2024 plaatsvinden. Dit heeft onder andere te maken met de verplaatsing van de brandweerkazerne en de gymzaal. Wij blijven daarom de komende periode voortvarend werken aan de plannen voor de herontwikkeling. Mocht de opvang van Oekraïense vluchtelingen echter voor een langere termijn noodzakelijk zijn, dan kijken wij voortijdig naar alternatieve opvanglocaties, mocht dit aan de orde komen.