Organisaties Klein Twello tekenen convenant


De vaste huurders van Klein Twello hebben hun samenwerking vastgelegd in een convenant.

Ondertekening convenant wethouder klein twello

Ondertekening van het convenant samenwerking partners Klein Twello: (vlnr) Jordy van den Berg (teamleider participatie Riwis Zorg&Welzijn), Wim Vrijhoef (wethouder gemeente Voorst), Annie Terwisscha (zorgmanager ABC de Cirkel), Roel Terwijn (directeur/bestuurder Stichting Mens en Welzijn)

De vaste huurders van Klein Twello, de ontmoetingsplek in het voormalige basisschoolgebouw aan de Maarten Tromplaan 2 in Twello, hebben hun samenwerking vastgelegd in een convenant. De vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, Stichting Mens en Welzijn Voorst, Riwis, ABC De Cirkel en de gemeente Voorst, ondertekenden vanochtend het convenant waarin zij gezamenlijk afspreken verder te bouwen aan het succes van deze ontmoetingsplek. 

Maatschappelijke ontmoetingsplek met én voor de buurt

Sinds de officiële opening van Klein Twello op 28 mei dit jaar, weten steeds meer mensen de weg naar Klein Twello te vinden voor bijvoorbeeld dagbesteding of een training. Zij komen ook naar deze ontmoetingsplek om te sporten of gezellig een kopje koffie te drinken. Veel mensen, dorpsgenoten, buurtbewoners en professionals komen zo met elkaar in gesprek. Wethouder Wim Vrijhoef is enthousiast over de samenwerking in Klein Twello: "We zien nu al binnen een half jaar dat de verschillende gebruikers en bezoekers elkaar positief beïnvloeden en inspireren en dat is precies wat we met Klein Twello voor ogen hebben. Klein Twello is meer dan een gebouw, het is een maatschappelijke ontmoetingsplek in Twello met én voor de buurt."

Alle lokalen een passende invulling

Elk lokaal heeft nu een organisatie als vaste huurder en gebruiker gekregen. Deze afspraken zijn vastgelegd met De Koepel, de organisatie die het gemeentelijk pand exploiteert. De vaste huurders hebben elke maand een gebruikersoverleg waarin zij de samenwerking en ontwikkelingen bespreken. Het is de bedoeling dat de beschikbare lokalen zo optimaal mogelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld door ruimte te geven aan activiteiten van andere maatschappelijke organisaties. Zo is het Taalhuis van de Bibliotheek Brummen/Voorst sinds kort actief in Klein Twello. En er is een gezamenlijk inloopspreekuur van Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport. 

Evaluatie in 2020

De samenwerking rond Klein Twello krijgt dus steeds meer vorm. Wethouder Wim Vrijhoef: "Zeker in de beginperiode was het nog erg aftasten. Nu zie je dat elke organisatie zijn plek heeft gevonden en ook in de gezamenlijke ruimtes weten mensen elkaar te vinden. Even in de pauze samen wat eten bijvoorbeeld. Dat het zo goed gaat betekent niet dat we achterover leunen. We leren van het proces en ontwikkelen ons voortdurend. Eind 2020 gaan we de samenwerking in Klein Twello evalueren."

Loop eens binnen!

De inrichting, sfeer en indeling van Klein Twello zijn uitnodigend voor buurtbewoners, voorbijgangers en alle inwoners van de gemeente Voorst om eens naar binnen te stappen voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Heeft u een idee voor Klein Twello of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Stichting Mens en Welzijn Voorst: info@mensenwelzijn.nl , 0571-27 90 90.