Programma dodenherdenking 2019


Het programma Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Twello.

Dodenherdenking 2019

De Nationale Dodenherdenking op zaterdag 4 mei vindt in de gemeente Voorst plaats op de gedenkhof op 't Holthuis in Twello. Omdat de gemeente Voorst uit vele kernen bestaat, is ervoor gekozen de gemeentelijke herdenking op dit centrale punt in de gemeente te houden. 

Stille tocht
De herdenking wordt zoals ieder jaar voorafgegaan door een stille tocht. Alle deelnemers aan de stille tocht verzamelen zich op zaterdagavond 4 mei vanaf 19.00 uur op het Marktplein in Twello. De stille tocht vertrekt daar om 19.25 uur.

Programma 
19.00 uur  
Orkest aanwezig op ’t Holthuis 

19.15 uur   
Verzamelen op het Marktplein

19.25 uur   
Start stille tocht    

Volgorde van opstellen van de stoet: 
1. Slagwerkgroep
2. Scouting met krans van het gemeentebestuu
3. Vertegenwoordiging gemeentebestuur en raadsleden, vertegenwoordigingen plaatselijke belangenverenigingen, vertegenwoordigingen jongeren met ouders, vertegenwoordigingen uit het verenigingsleven, etc.
4. Overige belangstellenden

Route
Marktplein – Van Ghentstraat – Dorpsstraat – Binnenweg – Burgemeester van der Feltzweg –     Gedenkhof ’t Holthuis

Tot 19.50 uur 
Muziekvereniging Excelsior speelt gepaste muziek

19.54 uur  
Aanvang herdenkingsplechtigheid
- Kranslegging door burgemeester 
- Nationale Taptoehymne onder begeleiding van het orkest

20.00 uur  
Twee minuten stilteAansluitend Wilhelmus (2 coupletten)

Gedicht
Bodée Klomp (winnaar van de Gemeentelijke Nationale Voorleeswedstrijd 2019) draagt het gedicht van Maureen de Witte (winnaar van de landelijke dichtwedstrijd ‘Dichter bij 4 mei’) voor.

Defilé college
Hierna worden bloemen gelegd door vertegenwoordigingen van de plaat-selijke belangenverenigingen, jongeren, organisaties en/of verenigingen en overige belangstellenden. Terwijl de muziekvereniging speelt, verlaat de stoet langs het monument het gedenkhof.

Herdenking van de gevallenen
Bij de Nationale Herdenking worden alle burgers en militairen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. 

Behalve de herdenking van de gevallenen betekent de Nationale herdenking ook bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkomsten vormen zowel een appèl op de individuele als op de collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaamheid.