Raad stelt RES 1.0 vast


Tijdens de raadsvergadering van 20 december 2021 heeft de gemeenteraad van Voorst de Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio officieel vastgesteld.

Voorst was de laatste gemeente waar de gemeenteraad nog moest besluiten over de strategie. In de afgelopen weken hebben alle zeven betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen ‘ja’ tegen de strategie gezegd. De RES 1.0 wordt nu aangeboden aan het Rijk.

Wat staat er in de RES

Met het vaststellen van de RES 1.0 draagt de Cleantech Regio bij aan het behalen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat er landelijk in totaal 35 Terawattuur (TWh) duurzame energie  opgewekt gaat worden. In de RES 1.0 staat dat de regio in 2030 1,07 duurzame energie opwekt. Zonnepanelen nemen het grootste deel voor hun rekening: zonnepanelen op daken wekken 0,51 TWh op en panelen op land nog eens 0,45 TWh. Met windmolens wordt de rest (0,11 TWh) opgewekt. 

Lokaal blijft leidend

De RES is een regionale strategie waar in staat hoeveel energie we willen opwekken in onze regio. Hoe de opwek er plaatselijk precies uit gaat zien, daar gaat de gemeente zelf over. De raad van Voorst gaf in een eerder stadium bijvoorbeeld aan geen ruimte te zien voor windmolens. Wethouder Wim Vrijhoef zegt hierover: ‘De RES geeft een prachtige regionale ambitie weer. Zelf hebben we in onze Voorster Energie Strategie een nog hogere ambitie uitgesproken. Dat staat ons als gemeente vrij. We zetten in op lokale initiatieven in onze kernen met bijbehorend lokaal eigenaarschap. Zo profiteren de dorpskernen zelf van onze duurzame ambities.’ 

Regionaal onderzoek

Het elektriciteitsnet is op dit moment nog niet berekend op zoveel opwek van duurzame energie. Ook staat de opslag van deze energie, bijvoorbeeld met waterstof, nog in de kinderschoenen. En is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat de ecologische gevolgen zijn van windmolens op de Veluwe. De komende jaren wordt dit regionaal verder onderzocht. Landelijk wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van windmolens op het gebied van volksgezondheid en milieu. Dat is ook de reden dat de RES 1.0 geen eindstation is: er wordt alweer gewerkt aan de RES 2.0. Elke twee jaar wordt de energiestrategie hernieuwd om de nieuwste inzichten erin te verwerken.