Raadsvergadering 11-02-19


De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld.

Raadsfoto 2018

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.
Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. 

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over: 

 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 21 januari 2019 [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 28 januari 2019 [besluit]
 • Bommenregeling 2018 [besluit]
 • Verordening bezwaarschriftencommissie [besluit]
 • Benoeming twee leden bezwaarschriftencommissie en vaststelling  vergoeding [besluit]
 • Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten op meerdere percelen in Twello [finaal debat en besluit]
 • Uitvoering motie: Kamperen van 1 november tot 15 maart mogelijk maken [finaal debat]
 • Beleidsregel Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs (aangepaste versie) [finaal debat]
 • Aftreden leden en opheffing Sportraad Voorst 3.0 [finaal debat]
 • Proces woonleefzorgplan en vertrouwen in de gemeente [finaal debat]
 • Eerste wijziging begroting 2019 Tribuut [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Bestuursagenda 2019 – 2023 en Uitgangspunten begroting 2020 Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat; voorhangprocedure
 • Informatiebericht over financiële situatie en beantwoording schriftelijke vragen over Veiligheidsregio  Noord- en Oost-Gelderland [finaal debat] 
 • Begrotingswijziging Delta en bedrijfsjaarplan 2019 [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek¬ken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier 
 • In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.