Raadsvergadering 11-03-19 en 12-03-19


Op maandag 11 en op dinsdag 12 maart zijn er weer raadvergaderingen in de raadszaal van het gemeentehuis in Twello.

Raadsfoto 2018

Op maandag 11 en op dinsdag 12 maart zijn er weer raadvergaderingen in de raadszaal van het gemeentehuis in Twello. De raad debatteert dan onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune. De vergaderstukken voor vergadering op 11 maart vindt u hier
De vergaderstukken voor de vergadering op 12 maart vindt u hier   

Agenda raadsvergadering op maandag  11 maart  om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello) 

  • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 18 februari 2019 [besluit]
  • Verslag ronde-tafelgesprekken 4 maart 2019 [besluit]
  • Bekrachtigen geheimhouding op Fasedocument gemeentehuis en bijlagen tot 22 maart 2019; dus op alle bijlagen bij raadsmededeling Z-19-01062_2019-10063 [besluit]
  • Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Oude Zutphenseweg  [finaal debat en besluit]

Agenda raadsvergadering op dinsdag  12 maart  om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello) LET OP: dit is een afwijkende dag

  • Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie Zonnepark Broekstraat Klarenbeek  [finaal debat en besluit]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

  • In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
  • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.