Raadsvergadering 13-05-19


Op maandag 13 mei is er een raadsvergadering in de raadzaal in het gemeentehuis in Twello.

Raadsfoto 2018

Op maandag 13 mei is er een raadsvergadering in de raadzaal in het gemeentehuis in Twello. De raad debatteert dan over onderwerpen die in veel gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune. 
Klik op link om alle vergaderstukken te bekijken.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over:

- Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
- Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid  J.I.H.M. Lubberink en toelating in de raad
- Beëdiging van de opvolger van raadslid J.I.H.M. Lubberink
- Afscheid van raadslid J.I.H.M. Lubberink
- Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 8 april 2019 [besluit]
- Verslag ronde-tafelgesprekken 15 april 2019 [besluit]
- Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
- Uitwerking motie “Zon 2018” over uitbreiding beleidsuitgangspunten zonnevelden [finaal debat]
- Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening [finaal debat]
- Bestemmingsplan Landgoed Klarenbeek 2019 [finaal debat]
- Woningmarktonderzoek gemeente Voorst [finaal debat]
- Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen Oost-Veluwe [finaal  debat]
- Tribuut Belastingcentrum: Toekomstplan 2020 – 2023 [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek¬ken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Informatie
- Kilk op de link om alle vergaderstukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten in te zien.
- In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 
- Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
- Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.